Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Aquesta diplomatura de postgrau sorgeix de la convicció de que les competències de lideratge en la política estan íntimament relacionades amb les competències comunicatives.
Les interaccions que es produeixen en els partits polítics i els equips i les organitzacions socials respecte la naturalesa del lideratge, obliguen al compromís per la justícia, el progrés i el benestar de la ciutadania. El lideratge polític demana competències per captar les circumstàncies i entendre a les persones i les seves necessitats, per prendre decisions sobre aspectes molt diversos i complexos, i orientar el rumb de les organitzacions. Aquestes competències van íntimament lligades a l'obligació d'explicar les coses de la forma adequada a cada situació, la necessitat de convèncer i de motivar per a l'acció, la conveniència d'encertar amb el discurs que, a més d'entenedor, ha de ser de contingut substancial i útil. Les eines seran l'expressió i la comunicació eficaç.


La diplomatura en Comunicació i Lideratge Polític es dirigeix a persones que treballen o pretenen treballar en llocs de responsabilitat en l'àmbit de la política, el sindicalisme, els moviments i les entitats ciutadans, tant en institucions públiques com privades, persones que vulguin progressar en les seves competències perfeccionant els seus coneixements, recursos i habilitats de comunicació i de lideratge.

El camp que abasta la comunicació és probablement il.limitat. El programa de la diplomatura se centrarà en el lideratge i la comunicació per a la intervenció en política. Tractarà temes d'absoluta actualitat i es desenvoluparà a través de metodologies avançades basades en la participació activa de l'alumnat i les pràctiques competencials en escenarisdiversos.

Objectius

- Progressar en el domini de tècniques de comunicació i interacció personal i mediàtica.

- Millorar la capacitat de construir discurs polític i social i de saber expressar-lo de forma eficient i adaptada a cada finalitat i circumstància.

- Aprofundir en el coneixement i la comprensió de les situacions comunicatives que és produeixen a l'àmbit del lideratge polític i social.


- Assimilar criteris, actituds i pautes d'actuació que és corresponen amb situacions desfavorables lideratge i comunicació.

- Dominar tècniques i habilitats útils per millorar l'eficàcia a els tasques pròpies del lideratge d'equips i de projectes.

- Conèixer i saber aplicar recursos per optimitzar a els relacions interpersonals i el clima a la gestió del lideratge i la comunicació a l'àmbit de la política i l'acció social.

- Saber construir i gestionar la pròpia identitat virtual.

Requisits d'accés

- Grau, Llicenciatura o Diplomatura universitària.
- Excepcionalment s'admetran alumnes sense titulació universitària, però amb experiència professional a l'Àmbit de la gestió i/o la comunicació, que superant a a els requisits d'avaluació rebran un certificat.

Sortides professionals

- Càrrecs de responsabilitat en partits polítics i institucions públiques i privades.
- Exercici de la política en els diferents àmbits, local, autonòmic, estatal i internacional.
- Treballs en els quals sigui necessària l'organització i la direcció d'equips.
- Treballs en els quals la planificació estratègica, el desenvolupament de projectes i la comunicació personal i mediàtica.
- Assessorament polític i de gestió en entitats i institucions públiques i privades.

Contacte

Tomas Peire Fernandez

Telèfon: 686545950

Correu electrònic: pg.comunicacio.lideratge.politic@uab.cat

Postgrau UAB

8a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3309/8
Preu: 1890 ¤
Preu especial: 1680¤
Col·lectiu d'aplicació: Exalumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona
Preu especial: 1680¤
Col·lectiu d'aplicació: Col.legiats del col.legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya o Fundació Rafael Campalans
Preu especial: 1701¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMINI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Postgrau ,Facultat de Ciències de la Comunicació i instal.lacions externes
Dates: del 15/01/2021 al 26/06/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.