Postgrau en Comunicació Empresarial i Institucional (Online)

Presentació

Coneix el Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (DCEI)
El diploma de postgrau de Comunicació Empresarial i Institucional online està inclòs al màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional, és un programa pioner en el seu camp, impartit íntegrament des de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre el coneixement de les funcions de la direcció de comunicació en l'empresa i en la institució.

Es tracta, d'una banda, d'aprofitar les noves condicions tecnològiques i socials que proporciona la societat de la informació d'altra banda, de posar en pràctica d'una manera real i pràctica una estratègia d'educació mediàtica que constitueix el nucli mateix dels ensenyaments del diploma de postgrau i màster.

El màster i el diploma de postgrau utilitzen les possibilitats que ens ofereix internet per a formar els seus alumnes en aquesta especialitat. És un programa a distància de caràcter virtual que requereix exigència i motivació per part de l'alumne.


El nombre d'edicions realitzades demostra la consolidació del Màster DCEI i la seva acceptació en un context de creixent competitivitat entre la gran varietat de centres d'ensenyament, i la consolidació en un marc professional de màxima actualitat. Amb aquests estudis es posa a l'abast dels estudiants una sòlida formació de postgrau, formant una nova generació universitària de professionals en l'àrea de la comunicació empresarial, especialitat cada vegada més demandada entre els comunicadors.

El màster i el diploma de postgrau DCEI capacita els nous comunicadors integrals, dotant-los de coneixements i habilitats que els permetran: assumir la responsabilitat executiva de la direcció de comunicació en empreses i institucions; gestionar amb eficiència la comunicació; centrar la comunicació de l'empresa des de les perspectives socials, econòmiques i culturals; donar a conèixer la identitat corporativa amb la finalitat de reforçar la imatge de marca i arribar a consolidar una imatge pública que els permeti tenir una bona reputació corporativa; tenir la capacitat de segmentar o diversificar un pressupost de comunicació en funció de les necessitats i objectius de l'empresa o institució.

Objectius

- Conèixer els principis bàsics, mètodes i tècniques per al desenvolupament de la direcció de comunicació.
- Desenvolupar capacitats per al disseny, direcció i avaluació de projectes de comunicació, especialment per a l'empresa o institució.
- Conèixer les possibilitats que ofereix la direcció d'una comunicació integrada.
- Adquirir la capacitat d'assumir una direcció de comunicació dins de l'empresa o institució.

- Conèixer els principals desenvolupaments de la societat de la informació o del coneixement, especialment aplicant les noves tecnologies.

Requisits d'accés

El programa s'adreça a llicenciats, diplomats i/o graduats universitaris

Sortides professionals

Podran ocupar les seves funcions com a comunicadors en tot tipus d'empreses, institucions i organitzacions en general.

El programa forma a comunicadors integrals amb capacitat i criteri de gestió. Podran dirigir departaments complexos com a directors de comunicació o assumir qualsevol rol específic com a un professional més del departament.

Es tracta d'una formació generalista i globalitzadora que aporta coneixements susceptibles de ser aplicats en: empreses de productes de consum, empreses de serveis, institucions públiques i privades, organitzacions no governamentals, partits polítics, agències de publicitat, agències de relacions públiques, assessories de comunicació, gabinets de premsa, i altres companyies de comunicació.

El comunicador integral i la gestió dels valors intangibles és una necessitat cada vegada més reconeguda que es consolida any rere any.

Contacte

Gabriela Madroñero Gualdrón

Telèfon: 9358112788

Correu electrònic: master.dcei.online@uab.cat

Postgrau UAB

20a Edició
Places: 35
Orientació: Acadèmica, Professional
45 ECTS
Codi de l'estudi: 4280/20
Preu: 3375 ¤
Preu especial: 3038¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 01/02/2021 al 10/10/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Comunicació Empresarial i Institucional

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.