Postgrau en Comunicació Empresarial i Institucional (Online)

Les empreses i les institucions requereixen avui més que mai experts en comunicació corporativa capaços d'estratègies articulars que generen una reputació positiva i una relació de confiança amb els seus públics d'interès

 • Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 4280/20
 • 20a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 45 ECTS
 • Inici: 15/02/2021
 • Final: 01/11/2021
 • Places: 35
 • Orientació: Acadèmica, Professional
 • Preu: 3375 ¤
 • Preu especial 3038 ¤
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
Coneix el Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (DCEI)

Estàs buscant un postgrau que et capaciti de manera integral en habilitats i competències de la Direcció de Comunicació? Vols fer-ho en una universitat que et doni totes les garanties d'excel·lència acadèmica i investigadora? Vols cursar de manera virtual per tal de poder conciliar la teva vida professional i personal amb l'activitat formativa? Doncs si la teva resposta a aquestes tres respostes és afirmativa, volem convidar-te a que ens coneguis i valors si el que t'oferim encaixa amb les teves necessitats d'aprenentatge.

El postgrau en Comunicació Empresarial i Institucional és un programa d'estudis pioner i amb una llarga trajectòria en la formació del Director/a de Comunicació. El postgrau s'imparteix des de la Universitat Autònoma de Barcelona a través d'una plataforma virtual anomenada Moodle. En aquest espai l'alumnat trobarà tots els materials i eines audiovisuals que requereix per a la seva formació i interactua de manera tant sincrònica com asincrònica amb el professorat especialitzat en cadascuna de les matèries.

Cada assignatura està dissenyada pel mateix tutor que és qui porta a terme l'avaluació d'aquesta. L'elenc de docents està format per professionals i acadèmics de primer nivell, fet que proporciona i garanteix una formació excel·lent i actualitzada.

Les matèries que s'aborden tenen a veure amb la gestió de valors intangibles (identitat, cultura, marca, imatge, reputació i RSC), els diferents àmbits de la comunicació (comercial, interna, corporativa, crisi) i matèries especialitzades com la comunicació en les relacions institucionals o a la societat digital.

Sortides professionals

Podran ocupar les seves funcions com a comunicadors en tot tipus d'empreses, institucions i organitzacions en general.

El programa forma a comunicadors integrals amb capacitat i criteri de gestió. Podran dirigir departaments complexos com a directors de comunicació o assumir qualsevol rol específic com a un professional més del departament.

Es tracta d'una formació generalista i globalitzadora que aporta coneixements susceptibles de ser aplicats en: empreses de productes de consum, empreses de serveis, institucions públiques i privades, organitzacions no governamentals, partits polítics, agències de publicitat, agències de relacions públiques, assessories de comunicació, gabinets de premsa, i altres companyies de comunicació.

El comunicador integral i la gestió dels valors intangibles és una necessitat cada vegada més reconeguda que es consolida any rere any.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Aquestes pràctiques poden ser curriculars (obligatòries) o no curriculars (optatives).

 • Curriculars
  Les pràctiques curriculars són aquelles que s’inclouen al currículum dels estudis i, per tant, cal superar-les per obtenir la titulació. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions cal realitzar-les.
 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

Contacte

Gabriela Madroñero Gualdrón

Telèfon: 9358112788

Vols rebre més informació?