• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 2437/12
 • 12a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 05/11/2018
 • Final: 05/11/2019
 • Places: 60
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4500 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Facultat de Veterinària. Campus UAB (Barcelona)/Colegio de Veterinarios de Madrid, C/Maestro Ripoll nº8 (Madrid)
Des de la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior un objectiu primordial de la Universitat és transmetre els seus coneixements al món professional. Aquest objectiu s'ha perseguit des de fa més de vint anys pel departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona, quan vam començar amb els cursos d'oftalmologia per a seguir amb uns altres com les jornades d'anestèsia o de cirurgia que molts veterinaris han realitzat.

Analitzant les necessitats de formació dels veterinaris dedicats a la clínica de petits animals els volem oferir aquest diploma de postgrau avalat per l'experiència docent de més de vint professors, en la seva majoria del departament però sobretot pels 13.500 casos que atenem anualment els veterinaris que anem a impartir aquest diploma.

Sortides professionals

Veterinari/a dedicat/da a la clínica de petits animals.

Pràctiques

Possibilitat de pràctiques en Clíniques Veterinàries opcionals

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina i Cirurgia Animal

Centres col·laboradors

Hospital Clínic Veterinari UAB

Contacte

Félix Angel García Arnas

Telèfon: 935811512

Informació addicional

http://medicinaycirugiaanimal.uab.cat

Vols rebre més informació?