• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 3779/6
 • 6a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 23/01/2023
 • Final: 19/05/2023
 • Places: 9
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3300 €
 • Idioma de docència: Castellà (60%), Anglès (40%)
 • Lloc: Hospital de San Pau. P Claret 167, 08025 Barcelona. Unitat Docent de San Pau UAB
La cirurgia de la mà és una subespecialitat de la cirurgia ortopèdica i traumatologia. Per a la seva pràctica diària es necessiten coneixements teòrics i pràctics específics de l'extremitat superior, així com coneixements i habilitats en anatomia, vies d'accés quirúrgics, osteosíntesi, artroscòpia, cobertures cutànies i microcirurgia.

L'aprenentatge d'aquests coneixements s'adquireix amb molts anys d'estudi en altres centres i de cursos específics de artroscòpia, osteosíntesi, microcirurgia etc. Per ajudar a que l'alumne adquireixi aquests coneixements d'una manera ordenada, tant teòrica com pràctica, s'ofereix aquesta Diplomatura en cirurgia del canell i mà.

La subespecialització en cirurgia de la mà permetrà a l'alumne adquirir els coneixements bàsics i indispensables per poder exercir les tècniques habituals, i els capacita a nivell teòric per poder presentar-se al diploma europeu de Cirurgia de la mà (European board of Hand Surgery Diploma examination) de la Federació Europea de Societats de Cirurgia de la Mà (Federation of European Societies for Surgery of the Hand-FESSH).

Sortides professionals

Sempre i quan s'hagi fet la formació especialitzada en el sistema nacional de salut en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia o altres especialitats quirúrgiques, per als metges espanyols, o s'acrediti una especialitat quirúrgica en un altre país, l'alumne podrà obtenir amb aquesta diplomatura els coneixements teòrics i pràctics suficients que li capacitaran per poder desenvolupar la subespecialitat en cirurgia de canell i mà.

Pràctiques

Les pràctiques són obligatòries i tindran lloc al Departament de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Director del Servei: Dr. Xavier Crusi).

Els alumnes tindran pràctiques tutoritzades per un professor. Podran estar de 8-14 hores amb el seu tutor en consultes externes, passi de visita a pacients ingressats, i observar les intervencions quirúrgiques de l'equip d'extremitat superior, i l'equip de traumàtics en el cas que s'operi una fractura de l'extremitat superior , i en ocasions es podrà assistir al cirurgià.

És indispensable que l'alumne tingui un certificat mèdic que no té malalties infectocontagioses i que tingui contractat una pòlissa de responsabilitat civil. De la mateixa manera, haurà de passar per Docència de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i aportar la documentació que sol·licita l'hospital.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Cirurgia

Centres col·laboradors

Departament de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Contacte

Anna Maria Cucurella

Telèfon: 935868981

Més informació

Vols rebre més informació?