• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 1331/12
 • 12a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 26/10/2016
 • Final: 24/05/2017
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1700 €
 • Idioma de docència: Català (70%), Castellà (30%)
 • Lloc: Institut Universitari Parc Taulí Corporació Sanitaria Parc Taulí. Parc Taulí s/n 08208 Sabadell
La nostra societat assisteix en les últimes dècades a nombrosos canvis socioculturals que repercuteixen en una població que pateix un fenomen sense precedents: l'envelliment.

Però, paral.lelament a aquesta evolució demogràfica, i independentment de l'edat, cal tenir en compte un fet que provoca un impacte important en la nostra societat, i és l'augment del nombre de persones que pateixen un procés crònic degeneratiu, especialment per malalties neurodegeneratives i per les que pateixen seqüeles greus secundàries a processos aguts recurrents.

Aquestes circumstàncies plantegen reptes a l'hora de la planificació sanitària i, també, de la formació dels professionals que atenen aquesta tipologia de població on el col.lectiu d'infermeria hi té un paper molt important.

La realitat és que la cronicitat d'algunes malalties i la fragilitat associada comporten alt risc de pèrdua d'autonomia, severes discapacitats, que sovint van associades a circumstàncies d'aïllament social, conflictes de relació amb el nucli familiar i problemes d'adaptació socio-familiars.

Per tant, per optimitzar la qualitat de vida en les persones fràgils tant patologies cròniques estables com en situació aguda cal que siguin ateses per professionals amb òptima preparació, per poder assegurar el màxim èxit de les intervencions en el seu procés assistencial des del moment que es produeix la seva descompensació, sobretot en les situacions més extremes fins a l'alta hospitalària i/o sociosanitaria i el seu posterior seguiment per atenció primària.

Sortides professionals

- Atenció al malalt fràgil amb patologia crònica ingressat a àrees d'hospitalització, sociosanitàries o residencials.
- Atenció domiciliària
- Atenció primària
- Centres de dia

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut Universitari Fundació Parc Taulí

Contacte

Mercè Prat Martinez

Telèfon: 661501462

Informació addicional

http://www.tauli.cat

Vols rebre més informació?