Postgrau en Atenció Centrada en la Persona (ACP) en Serveis d'Atenció a la Dependència

Formació universitària d'especialització en atenció a la dependència i en gestió de centres i serveis residencials d'acord amb el model d'Atenció Centrada en la Persona

 • Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 4001/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 06/10/2022
 • Final: 22/07/2023
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2680 €
 • Preu especial 2546 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster (només primera matrícula)
  Preu especial 2412 €
  Col·lectiu d'aplicació: Socis de la Patronal ACRA / Alumni UAB Premium +
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: Online i Casa de Convaslescència ACRA- Associació Catalana de Recursos Assistencials; Calàbria 236-240 (local 1)08029 Barcelona

El model d'Atenció Centrada en la Persona proposa millorar la qualitat de vida de les persones que necessiten atenció sociosanitària mitjançant la promoció de l'autonomia personal, el respecte al projecte vital i la humanització de les relacions entre professionals i persones usuàries i llurs familiars, tenint en consideració la seva autonomia i capacitat de presa de decisions.

L'Atenció Centrada en la Persona descobreix nous atributs específics dels serveis d'atenció que requereixen un canvi cultural i de gestió dels professionals i de les institucions, fent necessari adaptar procediments, sistemes i normatives dels centres assistencials. Aquest postgrau proporciona als professionals una base sòlida i formació en els elements claus per dur a terme aquesta transformació de model de gestió.

Objectius:

 • Capacitar per desenvolupar una actuació professional ajustada al model ACP en serveis de residències per a persones grans i/o d'atenció a la dependència.
 • Formar als professionals per oferir una atenció informada, personalitzada i individualitzada que garanteixi el respecte a la dignitat, autonomia i privacitat de la persona.
 • Adaptar les bases del model ACP al context de centres i residències de Catalunya.

Sortides professionals

Els estudiants d'aquest programa podran aplicar els preceptes de l'ACP en les seves tasques de:
- Gerocultors
- Tècnics
- Gestors/Directors en residències i centres d'atenció a la dependència

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral...

Aquestes pràctiques poden ser curriculars (obligatòries) o no curriculars (optatives).

 • Curriculars
  Les pràctiques curriculars són aquelles que s’inclouen al currículum dels estudis i, per tant, cal superar-les per obtenir la titulació. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions cal realitzar-les.
 • No curriculars
  Les pràctiques extra curriculars són les que no s’inclouen al currículum dels estudis. Pots optar a fer-les de més a més. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions es poden realitzar.
   

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació

Centres col·laboradors

Associació Catalana de Recursos Assistencials
Fundació Salut i Envelliment - UAB

Contacte

Formació Continuada

Telèfon: 93 592 97 10

Més informació

Vols rebre més informació?