Postgrau en Assistència Integral al Malalt Crític amb Patologia Cardiovascular i/o Respiratòria

Presentació

Les taxes de mortalitat per situacions d'emergències cardiovasculars i respiratòries, han disminuït en les últimes dècades, sens dubte en aquests resultats han contribuït els estils de vida més saludables i el desenvolupament del tractament mèdic. Però, encara actualment, pràcticament la meitat dels morts obeeix a malalties cardiovasculars, fonamentalment a la cardiopatia coronària i especialment entre els 40 i 65 anys d'edat.

Per altra banda, la mortalitat dels malalts afectats d'una lesió aguda pulmonar encara avui en dia és del 40% amb una incidència de 50 casos/100.000 hab/any.

La reducció de la morbimortalitat dels pacients amb patologia cardiorespiratòria, en gran mesura, depèn de l'inici del tractament de forma immediata i al màxim nivell en el lloc on s'ha produït el succés, assistència durant el transport i trasllat del pacient i també de les capacitats de l'hospital receptor i la qualificació de l'equip assistencial prehospitalari i hospitalari.


(* La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat)

Objectius

Bloc teòric:
- Adquirir i actualitzar coneixements teòrics, aptituds i actituds propis i necessaris per l'assistència del malalt crític/greu amb patologia cardiorespiratoria, fonamentats en coneixements científics i coneixements derivats de les ciències humanes i socials.
- Aprendre pautes d'actuació sistemàtiques per a resoldre problemes clínics que pot plantejar el malalt amb patologia cardiorespiratòria, de manera que pugui optimitzar la planificació, valoració, diagnòstic, pla d'actuacions, cures i aplicació de tractament.

- Saber valorar les necessitats d'ajut dels pacients i els seus familiars.
- Conèixer intervencions d'infermeria per cobrir les necessitats d'ajut de pacients greus i els seus familiars.

Bloc teòric-pràctic:
- Millorar l'habilitat i la competència de les actuacions professionals en els diferents àmbits, hospitalari i prehospitalari.
- Desenvolupar aptituds, habilitats tècniques en l'ús i aplicació dels instruments i del material específic.
- Adquirir habilitats tècniques (venopunció, abordatge via aèria, etc.) que permetin abordar les diferents situacions clíniques.
-Aprendre i/o actualitzar els coneixements teòrics i desenvolupar les habilitats necessàries per assistir d'una manera correcta, coordinada i seqüencial una situació de suport vital, seguint les directrius de l'European Ressuscitation Council.
- Saber resoldre casos clínics simulats, fent una presa de decisions eficaç, en base a una valoració inicial i prendre les atencions adequades en una seqüència lògica.

Bloc experiència clínica:
- Aplicar coneixements i tècniques apreses en les exposicions del curs.
- Entrenament específic en assistència hospitalària (UCI) i prehospitalària, transport assistit del pacient crític o potencialment crític.
- Augmentar la capacitat dels professionals per establir relacionsamblafamíliaielpacient.

Bloc metodologia de la investigació:
- Adquirir els coneixement si les habilitats necessàries per a la realització d'un protocol de recerca en les ciències de la salut.
- Analitzar un article científic
- Reconèixer els elements del mètode estadístic i epidemiològic
- Seleccionar i aplicar les tècniques estadístiques i epidemiològiques adequades als objectius de la investigació.
- Redactar un comunicat científic

Requisits d'accés

Diplomatura o grau en Infermeria

Sortides professionals

- Atenció en l'àmbit hospitalari (àrea d'urgències, emergències, reanimació, unitat de cures intensives, etc.)
- Atenció en l'àmbit prehospitalari (unitats mòbils d'assistència per infermera i /o medicalitzada).

Contacte

Ester Freixa Fornell

Telèfon: 937458238

Correu electrònic: efreixa@tauli.cat

Web: http://www.tauli.cat

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

16a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 1334/16
Preu: 1995 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Institut Universitari Fundació Parc Taulí, Sabadell (Barcelona)
Dates: del 18/09/2018 al 19/02/2019
Idioma de docència:
Català (70%), Castellà (30%)
Centres responsables:
Institut Universitari Fundació Parc Taulí
Títol que s'obté:
Diploma de postgrau Assistència Integral al Malalt Crític amb Patologia Cardiovascular i/o Respiratòria

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.