Postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores

Presentació

Diplomatura de Postgrau de durada anual i modalitat presencial dirigida a estudiants universitaris, a persones amb titulació acadèmica (llicenciades, graduades, doctores etc) i a persones vinculades a l'associacionisme polític i social, a les institucions i administracions públiques.

Es tractaran les principals idees del republicanisme, del socialisme, de l'anarquisme, de l'ecologisme, del feminisme, de les teories de la justícia i del comú. S'analitzaran el capitalisme, els treballs, el sindicalisme i les polítiques socials tradicionals com les propostes més recents. I s'explicaran els processos polítics i socials més rellevants, històrics i actuals, en els quals s'han desplegat els projectes polítics transformadors.


Els estudiants d'aquest Programa poden optar a beques o ajuts a l'estudi d'algun dels centres col·laboradors, poseu-vos en contacte amb Jordi Mir Garcia, veure dades més avall.

Objectius

Conèixer les principals idees del republicanisme, del socialisme, de l'anarquisme, de l'ecologisme, del feminisme, de les teories de la justícia i del comú; les característiques del capitalisme, dels treballs, del sindicalisme i de les polítiques socials tradicionals així com de les propostes més recents; i els processos polítics i socials més rellevants, històrics i actuals, en els quals s'han desplegat els projectes polítics transformadors.

Requisits d'accés

Titulació acadèmica (diplomatura, llicenciatura, grau i/o doctorat).
En casos justificats, es pot permetre l'accés d'estudiants no titulats amb demostrada experiència professional i en cas de superar el programa rebran un certificat.

Sortides professionals

La formació adquirida aportarà un bagatge cultural important que ha de facilitar la integració i la promoció laboral dels estudiants d'aquesta Diplomatura de postgrau en feines als àmbits institucional, social, polític i del tercer sector.

Contacte

Jordi Mir Garcia

Correu electrònic: Jordi.Mir@uab.cat

Postgrau UAB

3a Edició
Places: 35
Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3799/3
Preu: 1700 ¤
Preu especial: 1530¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni Premium UAB

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Fundació Cipriano García (Via layetana, 16-Barcelona) i la Fundació Nous Horitzons
Dates: del 19/10/2020 al 14/06/2021
Idioma de docència:
Castellà (95%), Francès (5%)
Interuniversitari:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Centres responsables:
Escola de Postgrau
Centres col·laboradors:
Fundació Cipriano García
Xarxa Renda Bàsica
Revista Sin Permiso
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.