Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat

Requisits d'accés

- Títol de llicenciat/ada en Medicina o graduat/ada en Medicina, diplomat/ada o graduat/ada en Fisioteràpia i diplomat/ada o graduat/ada en Infermeria.

- L'admissió està oberta a candidats de qualsevol nacionalitat amb titulació acadèmica que els qualifiqui per a estudis de postgrau en el seu país d'origen.

- El postgrau està especialment dissenyat per als professionals de la medicina, de la fisioteràpia i de la infermeria que volen assolir noves perspectives per al tractament del dolor i per tant de treball, utilitzant l'acupuntura i les tècniques relacionades.

Criteris de selecció

- Per ordre d'inscripció i currículum vitae.

Vols rebre més informació?