• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 3500/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 11/02/2016
 • Final: 15/07/2016
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2750 €
 • Idioma de docència: Castellà
Postgrau semipresencial que es desenvolupa en quatre mòduls. Els dos primers es realitzen mitjançant classes dictades a través d'una aula virtual per internet a la qual els alumnes i professor es connecten en temps real, compartint un escriptori, àudio i vídeo des dels seus ordinadors personals i en el seu lloc d'origen. El tercer mòdul, de tipus presencial, consisteix en un viatge d'estudi de dues setmanes a Madrid i Barcelona per conèixer in-situ les entitats que gestionen l'accessibilitat i la mobilitat, així com projectes i llocs clau per a comprendre la posada en pràctica dels coneixements adquirits. El quart mòdul consta d'un treball personal que els alumnes realitzen, amb tutories setmanals per part de l'equip docent. La presentació de treballs es realitza en un acte a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb la presència dels professors.

Aquesta activitat formativa professionalitzadora sorgeix de l'experiència de més de 18 anys de treball de ACCEPLAN, la majoria d'ells com a Grup de Recerca de l'Institut Universitari d'Estudis Europeus de la UAB. En aquest temps ha realitzat investigacions i projectes per a diferents administracions públiques al voltant de la relació entre les persones i l'entorn en què es desenvolupen: accessibilitat, usabilitat, disseny universal. Per a això s'ha treballat sobre els col·lectius més fràgils: persones amb discapacitat i majors, la qual cosa ha requerit que a la part tècnica sempre se sumés la consulta social, el procés participatiu, etc. Aquests treballs inclouen projectes d'infraestructura i edificació, disseny de plans nacionals, normatives, instruments de gestió, organització de cursos i conferències o avaluació de programes.

Després d'anys de comprovar, a Espanya, Europa, Amèrica Llatina, les greus mancances formatives de tot tipus de professionals i personal tècnic de l'administració en aquests camps, ACCEPLAN es planteja ara bolcar aquest coneixement de manera més específica en projectes formatius. I per això col·labora amb el Dep. De Geografia de la UAB, que treballa aspectes complementaris al voltant del planejament, gestió i disseny territorial i urbà. A més, s'incorpora a alguns grans agents estatals que aborden la temàtica des d'una perspectiva social (IMSERSO) i des d'una perspectiva de disseny i gestió urbana (Direcció General d'Urbanisme del Ministeri de Foment). Aquestes institucions comparteixen objectius pel que fa a la formació de tècnics que puguin aplicar a les ciutats i edificacions els nous enfocaments integradors, evitant errors basats en una perspectiva poc atenta a l'escala humana i les necessitats de cada grup de població.

Sortides professionals

- Empreses del sector privat responsables del desenvolupament i execució d'intervencions amb impacte sobre els diversos entorns urbans: constructores o enginyeries, fabricants d'elements d'urbanització, mobiliari urbà, etc.
- Empreses consultores, professionals i serveis vinculats amb projectes de planificació, disseny o gestió d'espais i equipaments.
- Organismes de l'administració pública (ajuntaments, governs locals, institucions i organitzacions internacionals) dedicats a l'urbanisme, disseny urbà, mobilitat i transport públic
- Organismes públics i privats que treballen atenent les necessitats de les persones amb limitacions funcionals en relació amb l'entorn físic en què es desenvolupen (adaptacions, vida independent, inserció en la comunitat, tecnologies d'assistència ...) i. que vulguin tenir una formació tècnica sobre adaptació d'entorns urbans i equipaments.
- Entitats sense ànim de lucre que representen o treballen amb col·lectius específics, com ara les persones grans o amb discapacitat.
- Arquitectes, geògrafs o urbanistes que vulguin millorar el seu perfil professional per optar a concursos nacionals i internacionals amb elevada incidència sobre el territori.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Geografia

Centres col·laboradors

ACCEPLAN ACCESIBILIDAD S.L.
IMSERSO

Contacte

Eliana Pires de Souza

Telèfon: 657402393

Informació addicional

http://www.acceplan.com/formation.php

Vols rebre més informació?