Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

 • Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3941/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 39 ECTS
 • Inici: 22/09/2023
 • Final: 12/07/2024
 • Places: 25
 • Orientació: Acadèmica, Professional
 • Preu: 2925 €
 • Idioma de docència: Castellà (90%), Anglès (10%)
 • Lloc: Unitat Docent Parc Salut Mar Campus Universitari Mar C/ Dr. Aiguader, 80 08003 - Barcelona
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format On-Line, durant el curs 2021-2022, depenent de la situació sanitària.

Es pretén la formació de professionals capacitats en l'avaluació i enfoc forense de les lesions cerebrals que provoquen trastorns cognitius psicològics, del comportament i de la personalitat amb implicacions civils i penals. En aquesta diplomatura es pretén aportar eines per a desenvolupar la complexa activitat avaluadora del neuròleg de la conducta i el neuropsicòleg forense i com defensar les seves aportacions davant un tribunal. El programa ofereix el temes claus de la neurologia cognitiva i de la conducta i la neuropsicologia forenses, començant pels conceptes inicials sobre dret, les proves pericials i els seus sistemes, l'informe pericial com a prova i els marcs jurídics civil i penal. A continuació s’estableixen els principis de la neurologia de la conducta i neuropsicologia forenses com a disciplina; aspectes clínico-forenses específics com els traumatismes cranioencefàlics, els quadres de demència, lesions cerebrals, epilèpsia, trastorns per abús de drogues, psicosis funcionals i trastorns psiquiàtrics, trastorns infantils i discapacitat intel.lectual són estudiats tant des del punt de vista del clínic com del forense. D’aquesta manera s'aporten dades sobre les estratègies utilitzades pels advocats. L'estudi dels test específics per a la neurologia de la conducta i la neuropsicologia forenses i la seva validesa ecològica també és part fonamental d’aquesta formació. Es pretén una formació teòrica per a consolidar coneixements.
En conjunt destaquem les següents característiques:
- L'èmfasi en els conceptes de la Medicina Basada en Evidències (proves) i la seva aplicació a la Neuropsicologia i Neurologia cognitiva i de la conducta en l'àmbit forense. El projecte reconeix que la Universitat no pot donar “coneixements establerts”, si no els “coneixements actuals” i recursos per a realitzar una activitat professional on la crítica i l'actualització siguin una constant.
- La sistematització de les matèries i la seva actualitzaciócontinuada al Campus Virtual de la UAB.

Estructura del pla docent: El pla d'estudis està estrictament definit en estructura i seqüència. Cada mòdul de coneixement està dividit en submòduls amb diferents assignatures. El conjunt d'assignatures es relacionen amb els coneixements, competències i habilitats descrits a l'apartat 3.
Aspectes logístics: El programa és presencial, però, al finalitzar les classes, les presentacions dels professors es penjaran al Campus Virtual de la UAB. Els mòduls de formació s'aniran activant seqüencialment per a que els alumnes puguin tenir-ne accés. Les activacions es realitzen uns dies abans de l'inici del mòdul. En cada assignatura apareix un calendari i una taula d'anuncis per a poder donar indicacions sobre el procés formatiu.

Sortides professionals

La Diplomatura pretén la formació i especialització acadèmica per a que els alumnes millorin les seves habilitats professionals en els següents camps amb requeriments de l'àmbit forense: consultes privades, serveis de neurologia i psiquiatria, unitats de neuropsicologia, serveis de pediatria, centres o unitats de demència, centres o unitats de pacients amb traumatismes cranioencefàlics, companyies d'assegurances o bufets d'advocats, docència, assessorament en l'àmbit educatiu i assessorament en el marc de l'administració de justícia.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Contacte

Nieves Rivera Ávila

Telèfon: 933160778

Més informació

Vols rebre més informació?