Curs en Valoració del Dolor en Dany Cognitiu, Especialment Demències

Presentació

- El Curs de Postgrau "Dolor en dany cognitiu, especialment demències" es presenta com a activitat formativa d'especialització per a la millora de la capacitat professional en l'avaluació i el maneig del dolor en persones amb dany cognitiu de diversa etiologia, especialment en les demències. Ho fa tot seguint el Programa anual de Training Schools (Escoles de formació) de l'Acció Europea COST TD 1005 "Pain assessment in cognitive impairment, especially dementia", en la que la direcció del Programa hi ha format part com a Membre Directiu.
- Aquest Curs de Postgrau té com a objectiu ajudar als professionals socio-sanitaris i investigadors bàsics a aprofundir en el tema "dolor i dany cognitiu", associat a demències però també d’altre etiologia, abordant el tema des d'una varietat de perspectives i des d'un marc internacional, donat que el professorat del Curs està format per membres dels diferents "grups de treball" de l'Acció Europea COST TD1005 i reflecteix les directrius i abordatges de les línies de recerca de l'acció. Tot això garanteix la màxima actualització dels continguts docents en el marc europeu.

- Des del 2010, investigadors líders d'una àmplia gamma de disciplines científiques, que ara conformem el nucli del panell de professors d'aquest Programa, ens hem reunit amb l'objectiu principal de desenvolupar un conjunt d'eines d'avaluació global i internacionalment acordat per a persones amb dany cognitiu, i de millorar la capacitació professional envers a elles. Es tracta d'eines orientades als diversos subtipus de demència i diversos aspectes del dolor, incloent-hi el diagnòstic del dolor, l'exploració cognitiva i les pautes per a una avaluació adequada. La validació d'aquest conjunt d'eines requereix una acció conjunta tant de les ciències bàsiques com de les de la clínica.

Continguts

- Bases bio-psico-socials del dolor i el dany cognitiu, especialment les demències
- Bases bio-psico-socials
- Reptes clínics i sociosanitaris

- Avaluació clínica i experimental del dolor en dany cognitiu
- Propietats psicomètriques i algesimetria de les escales
- Ús de les escales de valoració del dolor en el dany cognitiu
- Avaluació clínica del dolor en el dany cognitiu
- Avaluació experimental del dolor en el dany cognitiu
- Cures pal.liatives en el dany cognitiu

- Projecte final

Objectius

- Proporcionar un marc teòric-pràctic per resoldre les dificultats actuals en l'avaluació, diagnòstic i tractament del dolor en persones en dany cognitiu, especialment demències.
- Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris per a millorar la capacitació professional en "el dolor en persones amb dany cognitiu, especialment demències".

- Entrar en contacte amb investigadors clínics i bàsics, en un entorn multidisciplinar i internacional, i adquirir les bases científiques necessàries per a la recerca en aquest àmbit.
- Formar especialistes en "dolor i dany cognitiu" per a respondre a la necessitat creixent de professionals experts per atendre a persones que compleixen aquestes condicions.

Requisits d'accés

Auxiliars d'infermeria, Diplomatures/Graus d'Infermeria, Fisioterapia, Terapia ocupacional, Medicina, Odontologia, Anestesiologia, Biologia, Biomedicina, Kinesiologia

Sortides professionals

Totes aquelles que s'adrecen a l'avaluació i el maneig del dolor en persones amb dany cognitiu, especialment amb demències. A destacar, la infermeria geriàtrica, la psicogeriatria, l'odontologia, les cures pal.liatives i la rehabilitació a nivell de fisioteràpia i teràpia ocupacional, així com especialitats mèdiques com la psicogeriatria i les relacionades amb les comorbilitats que cursen o tracten el dolor (reumatologia, oncologia, ginecologia, traumatologia, etc)
Professionals socio-sanitaris a unitats hospitalàries, centres de dia, residències i centres de persones grans i persones amb altres tipus de dany cognitiu o trastorns que afecten a la parla.
Investigació en recerca bàsica i pre-clínica envers el dolor i el dany cognitiu

Contacte

Lidia Gimenez Llort

Telèfon: -

Correu electrònic: Lidia.Gimenez@uab.cat

Web: http://blogs.uab.cat/lydiagimenezllort/2018/07/20/curso-de-especialitzacion-valoracion-del-dolor-en-el-dano-cognitivo-especialmente-demencias/

Curs d'especialització UAB

1a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
22 ECTS
Codi de l'estudi: 3885/1
Preu: 1650 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Online, Facultat de Medicina i Casa de Convalescència
Dates: del 20/10/2018 al 30/06/2019
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del Curs Valoració del Dolor en Dany Cognitiu, Especialment Demències

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.