• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4184/6
 • 6a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 20/03/2023
 • Final: 30/06/2023
 • Places: 50
 • Orientació: Professional
 • Preu: 225 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
Les evidències disponibles fins l'actualitat suggereixen que els problemes de salut mental durant l'embaràs i postpart, que es presenten en una elevada prevalença (al voltant del 25 %), poden ser greus i hi ha el risc de recurrència i/o cronificació.

Sabem que, en aquest període, hi ha trastorns psicopatològics específics que van des de l'estrès i l'ansietat materna, a la depressió perinatal, la psicosis puerperal i l'ansietat vers el nounat, com les fòbies d'impulsió.

Tot i que les Guies de Pràctica Clínica recomanen l'us de psicofàrmacs en alguns d'aquests trastorns, la tendència dels professionals sanitaris sol ser la limitació de la prescripció, en el període perinatal, per tal d'evitar l'exposicio a efectes nocius sobre l'embrió o el nounat. Aquesta decisió no contempla el patiment d'una mare amb malaltia mental ni l'impacte en l'embrió o el nounat de la malaltia mental materna no tractada.

En els darrers anys ha augmentat, de manera exponencial, la recerca sobre els riscos i efectes dels psicofàrmacs en el període perinatal. Els curs ens permetrà conèixer les indicacions dels psicofàrmacs, la selecció terapèutica dels de risc menor, les complicacions obstètriques i neonatals de la seva utilització així com les conseqüències de no tractar a les mares amb una malaltia mental. Des d'aquesta perspectiva podrem fer una presa de decisions compartida basada en l'evidència científica.

Continguts

- Planificació de l'embaraç en dones amb malaltia mental.
- Farmacocinètica i farmacodinàmica dels psicofàrmacs durant l'embaraç i els postpart.
- Indicacions dels psicofàrmacs en el període perinatal.
- Prescripció i seguretat dels psicofàrmacs en l'embaràs i durant el període de lactància.

Sortides professionals

- Equips de Salut Mental Perinatal
- Professionals de l'atenció primària
- Centres d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
- Àmbit privat
- Associacions i organitzacions de l'àmbit de la salut de la dona
- Exercici de la professió sanitària amb coneixements especialitzats en salut mental perinatal

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Contacte

Susana Subirà

Telèfon: 650347821

Més informació

Vols rebre més informació?