• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4764/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 8 ECTS
 • Inici: 02/04/2024
 • Final: 31/07/2024
 • Places: 20
 • Orientació: Acadèmica
 • Preu: 440 €
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: Associació Catalana de Municipis C/ València 231, 6a 08007 Barcelona i Facultat de Dret UAB (inauguració i cloenda)
L'objectiu d'aquest curs és conceptualitzar i contextualitzar a què ens referim quan parlem del dret públic català, tot defensant que hi ha d'haver un dret públic català per al segle XXI.

Es pretén donar a conèixer l'esperit i l'essència del Dret Públic Català, els seus principis bàsics, les seves institucions, els seus autors i la seva obra, tot posant de manifest, al mateix temps, que té molt poc a veure amb la majoria del dret públic produït a Catalunya, en els darrers tres-cents anys.

El contingut del curs, a més a més, tracta el constitucionalisme tradicional a Catalunya i la seva possible traducció actual. L'universalisme i l'europeisme com a tret característic dels iuspublicistes catalans. De Llull i Eiximenis a la Catalunya actual amb la mirada posada en el futur. També s'analitza el dret públic català en el context del dret comparat. L'organització territorial i el règim local a Catalunya. Tradició i modernitat en la configuració de l'administració institucional. El dret públic català avui dia: pervivència, actualització, present i futur. L'esperit del dret públic català en la modernització de l'administració: drets fonamentals de la ciutadania i bon govern. Viabilitat d'impulsar un dret públic propi, dins del context estatal i europeu. El Dret Públic Català en relació als Drets humans, l'Estat de dret, i el Dret internacional. I finalment, posar en valor l'obra dels grans autors del Dret Públic Català: Francesc Eiximenis, Francesc Maspons i Anglasell, i Victor Ferro i Pomà.

D'aquesta manera es desenvoluparan competències instrumentals a base de lectura de textos jurídics, debats entre els participants al curs, tot fomentant la creativitat, el lideratge i la sensibilitat envers es problemes nacionals de Catalunya.

Continguts

- Conceptualització i contextualització. A que ens referim quan parlem d'esperit del Dret Públic Català?
- Esperit i essència del Dret Públic Català.
- Llei i ciutadania. De les constitucions de Catalunya al constitucionalisme actual.
- Universalisme i europeisme com a tret característic dels iuspublicistes catalans. De Llull i Eiximenis a l'Estatut d’Autonomia de 2006 (i més enllà).
- La reivindicació confederal en la configuració de l'Estat: entre el record de la Corona d'Aragó i l'Espanya plurinacional.
-L'organització territorial de Catalunya.
-L'esperit del dret públic català en la modernització de l'administració.
-Treball final del curs.

Sortides professionals

Operadors jurídics públics i privats que vulguin tenir més formació sobre que és l'esperit del dret públic de Catalunya.

Es tracta d'un curs que té efectes professionalitzadors, atès que aporta uns coneixements que poden repercutir en la tasca de recuperar la tradició jurídica catalana, i la capacitat d'analitzar des de cada lloc de treball el marge de maniobra interpretatiu del dret català en el marc constitucional espanyol i de la Unió Europea.

Dona un bagatge innovador en tractar nous paràmetres interpretatius del dret als juristes teòrics i pràctics interessats en ampliar i canviar la mirada al dret públic existent avui a Catalunya.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Centres col·laboradors

Col·lectiu Maspons i Anglasell
Associació Catalana de Municipis i Comarques ACM
Càtedra Prat de la Riba

Contacte

Isidre Llucia Sabarich

Telèfon: 972443035

Informació addicional

https://www.uab.cat/ca/ciencia-politica-dret-public - https://www.uab.cat/dret - https://www.acm.cat/catedra-enric-prat-de-la-riba - https://masponsianglasell.cat/

Més informació

Vols rebre més informació?