Direcció

Ariadna Morente Pagès

Joan Pérez Ventayol

Professorat

María del Carmen García Meilán

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Vols rebre més informació?