Direcció

Ariadna Morente Pagès

Joan Pérez Ventayol

Professorat

Antonio León Carpio

Ariadna Morente Pagès

Pau Saavedra Bendito

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Vols rebre més informació?