• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4545/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 01/06/2025
 • Final: 05/10/2025
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 630 €
 • Preu especial 611 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de Cursos o mòduls (només primera matricula). Socis de ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears)
  Preu especial 599 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster
  Preu especial 580 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l'Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió dels Documents de Catalunya
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
Aquest mòdul aborda el tractament documental dels documents audiovisuals, des de l’anàlisi i descripció de les imatges fins a l’ús de metadades i llenguatges documentals, la finalitat dels quals és crear una representació dels continguts de forma normalitzada que permeti la seva recuperació. El mòdul també inclou consideracions sobre l’aplicació de la tecnologia en el tractament audiovisual i sobre l’avaluació i selecció dels documents.

Continguts

- Anàlisi i descripció de la imatge en moviment i el so.
- Les metadades i la seva gestió.
- Llenguatges documentals, regles de catalogació, ontologies i vocabularis
- Avaluació i selecció
- Aplicació de la tecnologia al tractament documental

Itineraris

Aquest curs pertany al diploma d'especialització en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors.

Sortides professionals

El curs està orientat a persones que tenen coneixements en arxivística, gestió de la documentació o la informació i/o experiència professional en aquest àmbit i que vulguin especialitzar-se o tinguin interès en aquestes tipologies documentals, com ara:
- Responsables o professionals de centres, organismes o arxius que custodiïn i tractin aquest tipus de documentació.
- Personal vinculat al tractament i gestió dels documents audiovisuals a centres com ara arxius de productores audiovisuals, mediateques, fonoteques, filmoteques o centre anàlegs.
- Professionals que vulguin reciclar-se per optar a noves oportunitats professionals en el sector del tractament i la preservació audiovisual, sempre centrat en la gestió de documents i a la seva difusió.
- Nous rols professionals en un mercat audiovisual digital creixent, que inclouen la gestió i la descripció dels documents audiovisuals, ja sigui des de la recerca de contingut, la planificació i gestió dels drets, la difusió o la seva explotació.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/arxivistica-gestio-documents/

Més informació

Vols rebre més informació?