Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions de cada programa, del 16 al 20 de maig. Inscripcions obertes!

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4341/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 15 ECTS
 • Inici: 19/11/2020
 • Final: 30/05/2021
 • Places: 40
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1995 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: On line
Aquest curs interuniversitari, ofereix una formació especialitzada i científica en l'àmbit de la teràpia CAR-T. S'hi expliquen els fonaments immunològics i genètics sobre els quals es basa aquesta teràpia, així com els procediments de manipulació cel.lular, el tractament dels pacients, les indicacions, resultats i efectes adversos, la gestió dels pacients i, finalment, les perspectives de futur.
El curs respon a la necessitat de formació en teràpia CAR-T dels especialistes hematòlegs, oncòlegs i hemato-oncòlegs pediàtrics, així com d'altres professionals relacionats amb l'hematologia oncològica i els capacita per participar en el tractament de pacients amb teràpia amb cèl.lules CAR-T, una nova i revolucionària forma de tractament del càncer.
El professorat del curs està compost íntegrament per experts en aquesta teràpia que treballen en centres acreditats per aplicar-la i que coneixen a la perfecció totes les fases d'aquesta tecnologia, des de la producció de les CAR-T, a la seva utilització en la pràctica clínica o a la gestió de les seves complicacions.

Continguts

1. Bases teòriques de la teràpia CAR-T
La resposta immune adaptativa
Descripció i gènesi dels CAR-T
Història dels CAR-T

2. Desenvolupament clínic i aspectes pràctics de la teràpia CAR-T
Desenvolupament clínic dels CAR-T disponibles en l'actualitat. Indicacions
Toxicitat precoç dels CAR-T
Estat actual de les teràpies CAR-T en patologies hematològiques
Procediment d'afèresi
Fases del procés en la pràctica
Seguiment dels pacients a llarg termini

3. Aspectes en desenvolupament i de futur en la teràpia CAR-T
Trasplantament hematopoètic al·logènic post CAR-T
Mecanisme de les recaigudes
CAR-T en tumors sòlids
Fronteres i perspectives de futur

Sortides professionals

La teràpia CART, per la seva novetat, és coneguda només de forma superficial pels professionals de la hematologia i la oncologia. No obstant, l'èxit d'aquesta nova tecnologia fa presagiar una implantació ràpida a tot l'Estat en els centres de referència reconeguts per el Ministeri de Sanitat. Només els nous residents que treballen en centres de referència podran obtenir formació en aquesta disciplina, i cal tenir en compte que son molt pocs els centres de referència autoritzats. De fet hi ha moltes comunitats autònomes que no en tenen cap.
Els especialistes en hematologia hauran de remetre pacients a centres referents per aplicar teràpia CART, i per fer-ho correctament els cal formació. De la mateixa forma, un cop realitzat el tractament els centres de referència retornaran els pacients als seus centres d'origen i, per tant, els professionals d'aquests centres hauran de conèixer aquesta tecnologia.
Aquest curs va sobretot dirigit als professionals hematòlegs i oncòlegs que no treballen a centres referents i que es vulguin posar al dia en aquesta tecnologia. És evident que aquells residents formats en l'àmbit de l'hematologia i oncologia i que no s'hagin format en centres referents tindran majors possibilitats de ser contractats si disposen d'aquest coneixement addicional

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Interuniversitari

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona

Centres responsables

Departament de Medicina

Centres col·laboradors

Hospital Clínic UB ( Facultat de Medicina)
Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Universitat de Vic
FUNDACIÓ ALTHAIA

Contacte

Albert Altés Hernández

Telèfon: 93 881 55 22

Vols rebre més informació?