Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Requisits d'accés

Titulació universitària de grau o equiparable en Medicina.
Especialistes en hematologia i oncologia responsables de pacients que han de ser tractats amb teràpia CAR-T
Altres professionals relacionats amb aquesta teràpia.

Criteris de selecció

Disposar d'un títol de grau o llicenciatura universitària i amb experiència laboral relacionada amb l'àmbit.
Excepcionalment, la coordinació podrà autoritzar l'accés al programa a interessats que sense tenir el títol de grau o llicenciatura en Medicina, tinguin una experiència laboral i/o experiència investigadora provada en aquest àmbit.
En cas de rebre més sol.licituds que el nombre de places ofertades, es portaran a terme entrevistes de valoració dels candidats i per a la seva acceptació es tindrà en compte l'expedient acadèmic i l'experiència professional i investigadora en aquest àmbit.

Vols rebre més informació?