Curs en Teoria Econòmica, Socialisme, Anarquisme, Ecologisme i Feminisme

Continguts

El contingut és centrarà en la crítica del liberalisme econòmic formulada per Karl Polanyi; les polítiques d’ocupació i benestar proposades per Keynes y els post-keynesians; les idees de diferents autors socialistes (Marx, Engels, Bernstein, Lenin, Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci); les idees centrals de l’anarquisme i els debats que han suscitat; els límits del creixement econòmic i les propostes de decreixement; els moviments ecologistes, l’ecofeminisme i l’ecosocialisme; l’evolució del pensament feminista; el gènere des de la perspectiva queer; el discurs del postmarxisme (Foucault i Laclau); el comú i la democràcia.

Requisits d'accés

- Tenir una titulació acadèmica (diplomatura, llicenciatura, grau i doctorat). – Demostrar que s'està cursant algun grau universitari.
– Demostrar que s'està vinculat a alguna associació política o social, institució o administració pública, en la qual es participa de manera activa i regular.

Itineraris

El curs en Propostes i Experiències de Transformació Política i Social forma part de la diplomatura de postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores (3799).

Contacte

Jordi Mir Garcia

Correu electrònic: Jordi.Mir@uab.cat

Curs d'especialització UAB

3a Edició
Places: 35
Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3840/3
Modalitat: Presencial
Lloc: Fundació Cipriano García (Via layetana, 16-Barcelona)
Dates: del 07/12/2020 al 10/02/2021
Idioma de docència:
Castellà (95%), Francès (5%)
Centres responsables:
Escola de Postgrau
Centres col·laboradors:
Fundació Cipriano García
Fundació Nous Horitzons
Ateneu Roig
Xarxa Renda Bàsica
Revista Sin Permiso
Fundació Revolució Democràtica
Títol que s'obté:
Certificat d'Aprofitament del curs Teoria Econòmica, Socialisme, Anarquisme, Ecologisme i Feminisme

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.