• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3840/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 07/12/2020
 • Final: 10/02/2021
 • Places: 35
 • Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
 • Preu: 340 €
 • Idioma de docència: Castellà (95%), Francès (5%)
 • Lloc: Fundació Cipriano García (Via layetana, 16-Barcelona)

Continguts

El contingut és centrarà en la crítica del liberalisme econòmic formulada per Karl Polanyi; les polítiques d’ocupació i benestar proposades per Keynes y els post-keynesians; les idees de diferents autors socialistes (Marx, Engels, Bernstein, Lenin, Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci); les idees centrals de l’anarquisme i els debats que han suscitat; els límits del creixement econòmic i les propostes de decreixement; els moviments ecologistes, l’ecofeminisme i l’ecosocialisme; l’evolució del pensament feminista; el gènere des de la perspectiva queer; el discurs del postmarxisme (Foucault i Laclau); el comú i la democràcia.

Itineraris

El curs en Propostes i Experiències de Transformació Política i Social forma part de la diplomatura de postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores (3799).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Postgrau

Centres col·laboradors

Ateneu Roig
Revista Sin Permiso
Fundació Revolució Democràtica
Fundació Nous Horitzons
Fundació Cipriano García
Xarxa Renda Bàsica

Contacte

Jordi Mir Garcia

Vols rebre més informació?