Lloc per a la inscripció

EINA, Escola de Disseny i Art, Pg.de Sta. Eulalia 25, 08017 Barcelona

Requisits d'accés

Coneixements i/o experiència en Disseny d’espais, Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Història de l’art i afins.

Criteris de selecció

La selecció es farà en base a:
- Currículum acadèmic i professional
- Book de treballs o Carta de motivació
Es recomana tenir coneixements bàsics de programari de representació tipus Autocad, Creative Suit d’Adobe.

Vols rebre més informació?