• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4481/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 19/02/2022
 • Final: 18/03/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 383 €
 • Preu especial 364 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB, Afiliats FEPOL, Afiliats IPA, ACCPOL
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
La conducció sota la influència de drogues, alcohol i medicaments disminueix l'aptitud dels conductors posant en risc a tots els usuaris de la via pública, convertint-se així en una de les primeres causes dels accidents de trànsit.
Per a posar fre a aquesta xacra, és necessari conèixer i disposar dels procediments adequats de treball per a donar resposta a aquesta problemàtica, i tractar de fer les proves perceptives a aquells conductors i usuaris que suposadament es trobin sota els efectes d'aquestes substàncies.
La finalitat d'aquest curs és adquirir la capacitat de reconèixer i poder discriminar els comportaments i signes externs que ofereix un conductor i usuari de la via pública quan són motivats pel consum de substàncies psicotròpiques.
Atès que la casuística pot ser variada en funció de cada fet concret, en el curs s'ofereixen pautes generals amb l'objectiu de poder adaptar el treball a la situació que es presenti en cada intervenció.

Continguts

- Marc Conceptual
- Canvi legislatiu LECR
- Experiència en Unitats Policials
- Projecte DRUID
- Marc legal, jurisprudència i praxi policial
- Valoració de la prova
- Drogo test
- Delictes contra la seguretat del trànsit
- Delictes contra la salut pública
- Medicina forense. Coneixement i valoració de signes per consum de drogues
- Concepte de droga, dependència i tolerància
- Epidemiologia, tipus de drogues
- Descripció de signes i el seu emmascarament
- Noves drogues psicoactives
- Implementació operativa
- Aspectes legals i procedimentals
- Planificació de dispositius
- Pràctica en la via pública
- Creació del dispositiu de control d’alcohol i drogues. Introducció i conceptes generals.
- Intervenció operativa amb vehicles.
- Regulació del trànsit i material de control.
- Tipus de dispositius de control policial.
- L¿ús de les armes als dispositius policials.
- Prevenció dels riscos en dispositius policials.
- La seguretat activa i passiva.
- Planificació de dispositius policials amb seguretat.
- Gestió de la informació.
- Identificació espacial dels accidents de trànsit.
- Verificació de dades.
- Variables.
- Normalització i anàlisi de dades

Itineraris

Aquest curs pertany al Diploma de Postgrau en Investigació, Gestió dels Accidents de Trànsit i Seguretat Viària (4419/1)

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Salvador Rodriguez Fernandez

Telèfon: 935929712

Web del programa

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/tots-els- masters-i-postgraus-1345721301743.html

Vols rebre més informació?