• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 2267/18
 • 18a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 12 ECTS
 • Inici: 01/10/2021
 • Final: 15/12/2021
 • Places: 46
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3200 €
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat de Veterinària. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Aquest curs aborda els aspectes més importants per a la reducció en el nombre d'animals utilitzats en investigació: el disseny experimental, les recerques bibliogràfiques i la presentació de resultats; el refinament mitjançant la estudi de les principals tècniques no invasives i mínimament invasives i el refinament en les tècniques quirúrgiques; i finalment ofereix una visió àmplia de l'estratègia i els processos que es requereixen en la investigació i el desenvolupament de fàrmacs.

La realització d'aquest curs aporta el coneixements teòrics i pràctics necessaris referents a la temàtica del mòdul necessaris per al personal responsable in situ del benestar i cura dels animals i per a les funcions de veterinari designat. Per desenvolupar el disseny experimental de projectes i procediments pot servir per a la capacitació per a la funció de realització de disseny dels projectes i procediments.

A més d'altres continguts addicionals, aquest curs conté els següents mòduls de formació segons l'estructura proposada per a complir els requisits de formació del RD 53/2013 i de la Directiva EU63 / 2010.

Continguts

Reducció:
- Disseny experimental
- Recerques bibliogràfiques
- Recerques sistemàtiques i arribar
Perfeccionament:
- Principis de cirurgia que contribueixen al refinament.
- Cures pre, peri i post-operatori.
- Gestió de Producte.
- Extracció i mostreig.
- Tècniques quirúrgiques especials
- Microcirurgia
- Cirurgia Mínimament Invasiva
- Telemetria
- Les tècniques no invasives: RMN, PET, ecografia i altres.
Criteris per al perfeccionament en els procediments experimentals
- La investigació i les activitats de desenvolupament
- Toxicologia
- Seguretat Farmacologia: cardiovascular, respiratori i nerviós.
- Assaigs clínics.
- Immunològics
- Investigació Translacional.

Itineraris

Aquest curs està inclòs dins el màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori.(2264)

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Veterinària
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Contacte

Patrocinio Vergara Esteras

Informació addicional

http://pagines.uab.cat/anilab/

Vols rebre més informació?