Direcció

Daniel Raventós Pañella

Jordi Mir Garcia

Professorat

Jordi Mir Garcia

Centres responsables

Escola de Postgrau

Centres col·laboradors

Fundació Cipriano García

Fundació Nous Horitzons

Fundació Revolució Democràtica

Xarxa Renda Bàsica

Revista Sin Permiso

Ateneu Roig

Vols rebre més informació?