Curs en Propostes i Experiències de Transformació Política i Social

Continguts

Es presentaran diferents propostes i experiències, històriques i actuals, de transformació política i social. Pel que fa a les propostes i experiències històriques, s’abordaran la revolució russa, els processos de descolonització i el projecte polític i econòmic del Tercer Món, el moviments estudiantils, la Primavera de Praga, el Govern de la Unitat Popular xilena, la qüestió nacional, l’antifranquisme i la configuració de la democràcia, Pel que fa a les propostes i experiències més recents i actuals, es tractaran els processos de canvi social i polític de les darreres dècades a Amèrica Llatina, la diversitat i la gestió de la multiculturalitat, la Unió Europea en l’era de la globalització, els partits verds i la proposta de Green New Deal, la nova política, la comunicació política, els mitjans de comunicació i la democràcia.

Requisits d'accés

- Tenir una titulació acadèmica (diplomatura, llicenciatura, grau i doctorat). – Demostrar que s'està cursant algun grau universitari.
– Demostrar que s'està vinculat a alguna associació política o social, institució o administració pública, en la qual es participa de manera activa i regular.

Itineraris

El curs en Propostes i Experiències de Transformació Política i Social forma part de la diplomatura de postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores (3799).

Contacte

Jordi Mir Garcia

Correu electrònic: Jordi.Mir@uab.cat

Curs d'especialització UAB

3a Edició
Places: 35
Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3850/3
Modalitat: Presencial
Lloc: Fundació Cipriano García (Via layetana, 16-Barcelona)
Dates: del 27/04/2021 al 12/06/2021
Idioma de docència:
Castellà (95%), Francès (5%)
Centres responsables:
Escola de Postgrau
Centres col·laboradors:
Fundació Cipriano García
Fundació Nous Horitzons
Ateneu Roig
Xarxa Renda Bàsica
Revista Sin Permiso
Fundació Revolució Democràtica
Títol que s'obté:
Certificat d'Aprofitament del curs Propostes i Experiències de Transformació Política i Social

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.