• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3850/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 27/04/2021
 • Final: 12/06/2021
 • Places: 35
 • Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
 • Preu: 340 €
 • Idioma de docència: Castellà (95%), Francès (5%)
 • Lloc: Fundació Cipriano García (Via layetana, 16-Barcelona)

Continguts

Es presentaran diferents propostes i experiències, històriques i actuals, de transformació política i social. Pel que fa a les propostes i experiències històriques, s’abordaran la revolució russa, els processos de descolonització i el projecte polític i econòmic del Tercer Món, el moviments estudiantils, la Primavera de Praga, el Govern de la Unitat Popular xilena, la qüestió nacional, l’antifranquisme i la configuració de la democràcia, Pel que fa a les propostes i experiències més recents i actuals, es tractaran els processos de canvi social i polític de les darreres dècades a Amèrica Llatina, la diversitat i la gestió de la multiculturalitat, la Unió Europea en l’era de la globalització, els partits verds i la proposta de Green New Deal, la nova política, la comunicació política, els mitjans de comunicació i la democràcia.

Itineraris

El curs en Propostes i Experiències de Transformació Política i Social forma part de la diplomatura de postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores (3799).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Postgrau

Centres col·laboradors

Ateneu Roig
Revista Sin Permiso
Fundació Revolució Democràtica
Fundació Nous Horitzons
Fundació Cipriano García
Xarxa Renda Bàsica

Contacte

Jordi Mir Garcia

Vols rebre més informació?