Curs en Pràctiques Emancipatòries per a l’Orientació del Segle XXI

Presentació

En aquest curs es fan propostes per a l'aplicació de pràctiques d'orientació que possibiliten transformar el discurs sobre la justícia social i l'emancipació en accions aplicades en diferents contextos, i a l'hora autoavaluar les necessitats, fortaleses i competències a desenvolupar pels presents i futurs professionals de l'orientació per poder convertir-les en realitat quotidiana en diferents tipologies d'organitzacions.
¿Per què és rellevant la perspectiva emancipatòria i per a la justícia social de l'orientació? Perquè a a la societat de l'1:99 les desigualtats s'incrementen i amb elles la necessitat d'aplicar una perspectiva de l'orientació alternativa a la de l'ajust social. En aquesta situació és necessària una orientació que reconegui la seva naturalesa política, la seva funció transformadora i el seu camp d'actuació multinivell. En situacions de desigualtat, aquesta perspectiva de l'orientació és un imperatiu ètic i moral.

Continguts

La docència està organitzada en quatre blocs de contingut:
- Orientació, emancipació i justícia social.
- El professional de l'orientació com a agent compromès amb l'emancipació i la justícia social: necessitats, fortaleses i competències en diferents contextos d'orientació.
- Pràctiques d'orientació emancipatòries i per a la justícia social: pràctica ecològica, pràctica Jiva, planificació de vida integrada, causalitat planificada, disseny de vida.
- DAFO i propostes per a l'aplicació d'una pràctica d'orientació emancipatòria en un context determinat.

Objectius

- Explicar i relacionar els conceptes fonamentals de l'orientació com a instrument d'emancipació i justícia social.
- Autoavaluar necessitats, fortaleses i competències del professional de l'orientació com a agent compromès amb l'emancipació i la justícia social.
- Analitzar i comparar pràctiques d'orientació emancipatòries i per a la justícia social.

- Elaborar un DAFO i propostes per a l'aplicació d'una pràctica d'orientació emancipatòria en un context determinat.

Requisits d'accés

- Llicenciats o graduats en Educació Social, Pedagogia, Psicopedagogia, Magisteri, Treball Social, Psicologia o altres d'afins. Estudiants de darrer curs d'aquestes carreres.
- Graduats de graus superiors de formació professional en àmbits afins al curs.

Sortides professionals

- Professionals dels serveis socials, joventut, participació ciutadana, desenvolupament local i Cultura entre d'altres, provincials i autonòmics.
- Responsables de serveis socials: director de serveis socials, gestor de projectes, gestor de voluntariat, supervisió d'equips de professionals.
- Directius i tècnics d'ONL
- Responsables i tècnics d'entitats del tercer sector social.

Contacte

Carmen Martinez Roca

Telèfon: 937143628

Correu electrònic: Carme.Martinez.Roca@uab.cat

Curs d'especialització UAB

1a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 4066/1
Modalitat: Online
Lloc: On line
Dates: del 21/10/2019 al 20/02/2020
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Pedagogia Aplicada
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Pràctiques Emancipatòries per a l'Orientació del Segle XXI.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.