• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4576/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 10 ECTS
 • Inici: 17/01/2022
 • Final: 01/04/2022
 • Places: 8
 • Orientació: Professional
 • Preu: 300 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Pati Maning, Carrer Montalegre, 7, Barcelona. 08001.
Un cop acabats els estudis de màster i postgrau en Gènere i Comunicació t'oferim la possibilitat de posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits mitjançant la realització de pràctiques en mitjans de comunicació i entitats feministes i LGBTI+.

Continguts

- Teoria aplicada: Explicar els conceptes bàsics i les indicacions sobre les quals es desenvoluparan les pràctiques.

- Aprofundiment: Es desenvoluparan alguns dels conceptes teòrics treballats a la primera sessió i s'adaptaran a la teoria i a les necessitats detectades durant el primer període de les pràctiques.

- Pràctiques.

Sortides professionals

Les pràctiques professionals poden facilitar les sortides professionals a l'alumnat atès que donaran una experiència professional que sovint es demana com a requisit previ per a aconseguir una feina. També donarà a l'alumnat la possibilitat d'establir contactes que poden facilitar la seva incorporació posterior, tant en la mateixa entitat de pràctiques com en altres amb les quals pugui establir contacte en aquest període.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura

Contacte

Isabel Muntane Rodriguez

Telèfon: 659333074

Més informació

Vols rebre més informació?