Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions de cada programa, del 16 al 20 de maig. Inscripcions obertes!

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4045/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 15 ECTS
 • Inici: 22/06/2021
 • Final: 28/11/2021
 • Places: 10
 • Orientació: Professional
 • Preu: 600 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
És el cinquè curs Practicum en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta com a continuació del curs Practicum IV en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta. Es pretén una formació continuada teòrica i pràctica com a continuïtat dels dos anys previs a haver cursat i superat el Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta i continuar formant professionals capacitats en l'avaluació i orientació terapèutica de les alteracions de les activitats mentals superiors (llenguatge, memòria, percepció, càlcul conductes adaptades, intel.ligència, etc.) degudes a lesions cerebrals focals i difuses.

Continguts

En el present curs es pretén que l'alumnat descobreixi la rellevància de la comunicació no verbal en el context sanitari i pugui millorar la seva capacitat d'observació i el seu comportament no verbal en la pràctica clínica. Es defineixen les característiques, funcions i components de la comunicació no verbal; es destaquen factors que influeixen en la interpretació i es detallen comportaments no verbals recomanats per a la pràctica clínica.

Sortides professionals

Aquest curs pretén ser un complement del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta per a l’Acreditació Nacional en Neuropsicologia Clínica com a Psicòleg Expert/ Psicòloga Experta en Neuropsicologia Clínica i facilitar la inserció professional en els següents àmbits: hospitals, serveis de neurologia i psiquiatria, unitats de neuropsicologia, unitats de trastorns de memòria i demències, hospitals de dia, residències i centres geriàtrics, companyies d'assegurances, indústria farmacèutica, centres de rehabilitació cognitiva, administració de justícia i activitats privades.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Contacte

Neus Rivera Àvila

Telèfon: 933160778

Vols rebre més informació?