Curs en Pràcticum III en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta

Presentació

És el tercer curs Practicum en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta com a continuació del curs Practicum II en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta. Es pretén una formació continuada teòrica i pràctica com a continuïtat dels dos anys previs a haver cursat i superat el Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta i continuar formant professionals capacitats en l'avaluació i orientació terapèutica de les alteracions de les activitats mentals superiors (llenguatge, memòria, percepció, càlcul conductes adaptades, intel.ligència, etc.) degudes a lesions cerebrals focals i difuses.

Continguts

El present mòdul és una actualització sobre la recerca en el camp de les personalitats psicopàtiques. Es descriuen les conceptuacions més actuals del trastorn i els procediments d'avaluació més usats, tant en l'àmbit de la clínica forense com en mostres comunitàries. Es presenta una síntesi de l'estat de la recerca sobre les bases neuroanatòmiques i funcionals, el processament cognitiu i emocional i les influències genètiques i ambientals. Es fan algunes consideracions sobre la repercussió que poden tenir els coneixements acumulats en alguns aspectes ètics i legals relacionats amb el trastorn.

Objectius

Els objectius formatius d'aquest curs segueixen la mateixa pauta que el Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta: aprofundir en els coneixements de base, competències i habilitats relacionades amb les funcions cognitives, emocionals i conductuals consecutives amb alteracions de lesions cerebrals.
Les àrees de les disciplines nuclears de la Neurologia de la Conducta requereixen un coneixement bàsic dels substrats neuroanatòmic, neuroquímic, neurofisiològic i de neurobiologia del desenvolupament, de les conductes complexes, i dels trets clínics, els correlats fisiopatològics, el diagnòstic i el maneig terapèutic de les síndromes neuroconductuals. En conjunció amb les àrees nuclears, existeixen sis àrees clíniques de recerca:

- Trastorns neuroconductuals de la infantesa o d'inici a la infantesa.
- Neurologia de la conducta geriàtrica.
- Neuropsiquiatria.
- Neuroimatge i neurofisiologia.
- Neurociència cognitiva.
- Rehabilitació cognitiva.

Pràctiques

La formació pràctica “professional” es realitza en el context clínic: els alumnes s'integren en les activitats habituals dels serveis receptors. El centre de pràctiques serà acordat entre la coordinació del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta i l'alumne al llarg del segon any del màster. Aquest centre serà proposat o bé per la coordinació o bé per l'alumne i, en aquest últim cas, s'acceptarà sempre compleixi els requisits de la formació:
- L'alumne s’integri en un servei de neuropsicologia.
- L'alumne sigui supervisat per un neuropsicòleg/a acreditat/a.

Horari, períodes i nombre d’hores hospitalàries
Horari: Les pràctiques ocupen tots els dies de dilluns a divendres, 7 hores diàries en l'horari del centre assignat, excepte el dimecres que tinguin classe teòrica.
Període de pràctiques: Des del 01 de febrer fins el 08 de abril de 2019.
Nombre d’hores: Les pràctiques formals mínimes planificades són un total de 320 hores.
Activitats clíniques
Les activitats clíniques desenvolupades són molt diverses, tractant d’integrar dades mèdiques, neurològiques, psicològiques i de conducta, amb dades de tests neuropsicològics i exploracions complementàries. L'objectiu central és respondre a les preguntes clíniques de la consulta i a les necessitats dels pacients.
Tipologies principals de pacients: Encara que no exclusives, i variables segons el centre, les següents tipologies de pacients són les més freqüents: envelliment, trastorns cognitius lleus, demències (malaltia d'Alzheimer i demència vascular, principalment), seqüeles d’accidents vasculars, tumors, afàsies, epilèpsies, traumatismes, esclerosi múltiple, intraconsulta hospitalària en diverses especialitats (neurologia, psiquiatria, neurocirurgia, medicina interna, cardiologia, pneumologia, i nefrologia).
Exploracions: Com a mínim els alumnes han d’avaluar un pacient per dia.
Bateries de test: En funció del centre les bateries neuropsicològiques poden variar, però existeix un mínim constituït pels tests normalitzats a Catalunya (Bateria NEURONORMA).
Tutoria especial en la redacció d’informes: Els alumnes són sempre tutoritzats en la relació d’informes clínics.
Horaris: Els alumnes assisteixen als centres de pràctiques tots els dies de la setmana. Els horaris són els propis de cada centre. Normalment es realitza una jornada laboral complerta.
Centre de pràctiques:
- Hospital del Mar – Parc de Salut Mar - Programa de Recerca en Neurociències IMIM, Barcelona
- Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, Reus
- Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
- Astley Ainslie Hospital, in Edinburgh
Cada centre anomena a un o varis tutors de pràctiques en funció del número d’alumnes assignats.

Requisits d'accés

Haver cursat i superat el Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta, i com única excepció tenir pendent la presentació del treball de recerca del màster, tesina.

Sortides professionals

Aquest curs pretén ser un complement del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta per a l'Acreditació Nacional en Neuropsicologia Clínica com a Psicòleg Expert/ Psicòloga Experta en Neuropsicologia Clínica i facilitar la inserció professional en els següents àmbits: hospitals, serveis de neurologia i psiquiatria, unitats de neuropsicologia, unitats de trastorns de memòria i demències, hospitals de dia, residències i centres geriàtrics, companyies d'assegurances, indústria farmacèutica, centres de rehabilitació cognitiva, administració de justícia i activitats privades.

Contacte

Neus Rivera Àvila

Telèfon: 933160778

Correu electrònic: Nieves.Rivera@uab.cat

Curs d'especialització UAB

1a Edició
Places: 10
Orientació: Professional
15 ECTS
Codi de l'estudi: 4002/1
Modalitat: Presencial
Dates: del 08/02/2019 al 08/04/2019
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Pràcticum III en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.