• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 4002/3
  • 3a edició
  • Modalitat: Presencial.
  • Crèdits: 15 ECTS
  • Inici: 19/01/2023
  • Final: 20/03/2023
  • Places: 10
  • Orientació: Professional
  • Preu: 600 €
  • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
És el tercer curs Pràcticum en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta com a continuació del curs Pràcticum II en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta. Es pretén una formació continuada teòrica i pràctica com a continuïtat dels dos anys previs a haver cursat i superat el Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta i continuar formant professionals capacitats en l'avaluació i orientació terapèutica de les alteracions de les activitats mentals superiors (llenguatge, memòria, percepció, càlcul conductes adaptades, intel.ligència, etc.) degudes a lesions cerebrals focals i difuses.

Continguts

El present mòdul és una actualització sobre la recerca en el camp de les personalitats psicopàtiques. Es descriuen les conceptuacions més actuals del trastorn i els procediments d'avaluació més usats, tant en l'àmbit de la clínica forense com en mostres comunitàries. Es presenta una síntesi de l'estat de la recerca sobre les bases neuroanatòmiques i funcionals, el processament cognitiu i emocional i les influències genètiques i ambientals. Es fan algunes consideracions sobre la repercussió que poden tenir els coneixements acumulats en alguns aspectes ètics i legals relacionats amb el trastorn.

Sortides professionals

Aquest curs pretén ser un complement del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta per a l'Acreditació Nacional en Neuropsicologia Clínica com a Psicòleg Expert/ Psicòloga Experta en Neuropsicologia Clínica i facilitar la inserció professional en els següents àmbits: hospitals, serveis de neurologia i psiquiatria, unitats de neuropsicologia, unitats de trastorns de memòria i demències, hospitals de dia, residències i centres geriàtrics, companyies d'assegurances, indústria farmacèutica, centres de rehabilitació cognitiva, administració de justícia i activitats privades.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Contacte

Neus Rivera Àvila

Telèfon: 933160778

Més informació

Vols rebre més informació?