Curs en Pràcticum II en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta

Presentació

Es pretén una formació teòrica i pràctica com a continuïtat dels dos anys previs a haver cursat i superat el Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta i continuar formant professionals capacitats en l'avaluació i orientació terapèutica de les alteracions de les activitats mentals superiors (llenguatge, memòria, percepció, càlcul conductes adaptades, intel.ligència, etc.) degudes a lesions cerebrals focals i difuses.

Continguts

S'abordarà la prevenció de la demència des del paradigma de coneixement actual de l'evolució de la malaltia d’Alzheimer. Es contextualitzaran les aproximacions en el marc de l'envelliment actiu i es prendrà l'edatisme com a conducta a bandejar de la societat actual. Es revisaran les evidències científiques i programes actuals d’intervenció multimodal adreçats a la prevenció de la demència. Es veurà com els pilars de l'envelliment actiu i saludable estan relacionats amb allò de mens sana in corpore sano i es desgranarà la vinculació entre salut cardiovascular i salut cerebral. Es prendrà la malaltia d'Alzheimer com a paradigma de les demències i es farà una anàlisi dels diferents nivells de prevenció. Per això, es farà una breu revisió de la història d'aquesta malaltia i una prospecció sobre cap a on ens porten els avenços en la seva investigació.

Objectius

Els objectius formatius d'aquest curs segueixen la mateixa pauta que el Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta: aprofundir en els coneixements de base, competències i habilitats relacionades amb les funcions cognitives, emocionals i conductuals consecutives amb alteracions de lesions cerebrals.
Les àrees de les disciplines nuclears de la Neurologia de la Conducta requereixen un coneixement bàsic dels substrats neuroanatòmic, neuroquímic, neurofisiològic i de neurobiologia del desenvolupament, de les conductes complexes, i dels trets clínics, els correlats fisiopatològics, el diagnòstic i el maneig terapèutic de les síndromes neuroconductuals. En conjunció amb les àrees nuclears, existeixen sis àrees clíniques de recerca:

- Trastorns neuroconductuals de la infantesa o d'inici a la infantesa
- Neurologia de la conducta geriàtrica
- Neuropsiquiatria
- Neuroimatge i neurofisiologia
- Neurociència cognitiva
- Rehabilitació cognitiva

Pràctiques

Definició del tipus de pràctica:
La formació pràctica “professional” es realitza en el context clínic: els alumnes s'integren en les activitats habituals dels serveis receptors. El centre de pràctiques serà acordat entre la coordinació del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta i l'alumne al llarg del segon any del màster. Aquest centre serà proposat o bé per la coordinació o bé per l'alumne i, en aquest últim cas, s'acceptarà sempre compleixi els requisits de la formació:
- L'alumne s'integri en un servei de neuropsicologia.
- L'alumne sigui supervisat per un neuropsicòleg/a acreditat/a.
Horari, períodes i nombre d’hores hospitalàries

Horari: Les pràctiques ocupen tots els dies de dilluns a divendres, 7 hores diàries en l'horari del centre assignat, excepte el dimecres que tinguin classe teòrica.
Període de pràctiques: Des del 3 de setembre de 2018 fins el 12 de novembre de 2018.
Nombre d'hores: Les pràctiques formals mínimes planificades són un total de 320 hores.

Centre de pràctiques:
- Hospital del Mar – Parc de Salut Mar - Programa de Recerca en Neurociències IMIM, Barcelona
- Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, Reus
- Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
- Astley Ainslie Hospital, in Edinburgh

Cada centre anomena a un o varis tutors de pràctiques en funció del número d’alumnes assignats.

Requisits d'accés

Haver cursat i superat el Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta, i com única excepció tenir pendent la presentació del treball de recerca del màster, tesina.

Sortides professionals

Aquest curs pretén ser un complement del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta per a l'Acreditació Nacional en Neuropsicologia Clínica com a Psicòleg Expert/ Psicòloga Experta en Neuropsicologia Clínica i facilitar la inserció professional en els següents àmbits: hospitals, serveis de neurologia i psiquiatria, unitats de neuropsicologia, unitats de trastorns de memòria i demències, hospitals de dia, residències i centres geriàtrics, companyies d’assegurances, indústria farmacèutica, centres de rehabilitació cognitiva, administració de justícia i activitats privades.

Contacte

Neus Rivera Àvila

Telèfon: 933160778

Correu electrònic: Nieves.Rivera@uab.cat

Curs d'especialització UAB

2a Edició
Places: 10
Orientació: Professional
15 ECTS
Codi de l'estudi: 3961/2
Modalitat: Presencial
Dates: del 10/11/2020 al 29/01/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Pràcticum II en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.