• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 3961/2
  • 2a edició
  • Modalitat: Presencial.
  • Crèdits: 15 ECTS
  • Inici: 10/11/2020
  • Final: 29/01/2021
  • Places: 10
  • Orientació: Professional
  • Preu: 600 €
  • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
Es pretén una formació teòrica i pràctica com a continuïtat dels dos anys previs a haver cursat i superat el Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta i continuar formant professionals capacitats en l'avaluació i orientació terapèutica de les alteracions de les activitats mentals superiors (llenguatge, memòria, percepció, càlcul conductes adaptades, intel.ligència, etc.) degudes a lesions cerebrals focals i difuses.

Continguts

S'abordarà la prevenció de la demència des del paradigma de coneixement actual de l'evolució de la malaltia d’Alzheimer. Es contextualitzaran les aproximacions en el marc de l'envelliment actiu i es prendrà l'edatisme com a conducta a bandejar de la societat actual. Es revisaran les evidències científiques i programes actuals d’intervenció multimodal adreçats a la prevenció de la demència. Es veurà com els pilars de l'envelliment actiu i saludable estan relacionats amb allò de mens sana in corpore sano i es desgranarà la vinculació entre salut cardiovascular i salut cerebral. Es prendrà la malaltia d'Alzheimer com a paradigma de les demències i es farà una anàlisi dels diferents nivells de prevenció. Per això, es farà una breu revisió de la història d'aquesta malaltia i una prospecció sobre cap a on ens porten els avenços en la seva investigació.

Sortides professionals

Aquest curs pretén ser un complement del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta per a l'Acreditació Nacional en Neuropsicologia Clínica com a Psicòleg Expert/ Psicòloga Experta en Neuropsicologia Clínica i facilitar la inserció professional en els següents àmbits: hospitals, serveis de neurologia i psiquiatria, unitats de neuropsicologia, unitats de trastorns de memòria i demències, hospitals de dia, residències i centres geriàtrics, companyies d’assegurances, indústria farmacèutica, centres de rehabilitació cognitiva, administració de justícia i activitats privades.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Contacte

Neus Rivera Àvila

Telèfon: 933160778

Vols rebre més informació?