Direcció

Joan Pérez Ventayol

Professorat

Joan Pérez Ventayol

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Associació d'Arxivers de Catalunya

Asociación Vasca de Professionales de Archivos, Biblioteques

Associació d'Amics de la UAB

Vols rebre més informació?