• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3379/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 05/10/2020
 • Final: 03/02/2021
 • Places: 50
 • Orientació: Professional
 • Preu: 420 €
 • Preu especial 396 €
  Col·lectiu d'aplicació: Exalumnes ESAGED titulats en Graduat Superior o Màster Arxivística, membres de l'IAAC Amics UAB, ALDEE, Asociación Latinoamericana de Archivos
 • Idioma de docència: Castellà

Continguts

Aquest mòdul aporta els coneixements essencials sobre els principis de la política arxivística i les eines per dissenyar i implantar sistemes de gestió de documents en una organització. La primera part del mòdul situa a l'alumne en una visió global dels requisits d'una política arxivística per a potenciar-la de manera que sigui eficient i eficaç. En la segona part del mòdul, els continguts es centren en definir, desenvolupar i implementar un sistema de gestió de documents, en sistemes de tramitació i gestió electrònica, híbrids o en formats tradicionals, tenint en compte l'ampli espectre d'organitzacions implicades, unitats administratives i necessitats dels professionals que hi participen.

Itineraris

Aquest curs està inclòs a la diplomatura de postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Associació d'Amics de la UAB
Associació d'Arxivers de Catalunya
Asociación Vasca de Professionales de Archivos, Biblioteques

Contacte

Joan Pérez Ventayol

Telèfon: 935929710

Vols rebre més informació?