Curs en Pilots i Operadors de Drons en Seguretat i Emergències

Presentació

Des de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, pionera a Espanya en oferir docència en matèria de drons a nivell universitari, es planteja una formació que aglutini l'aplicabilitat de la tecnologia en l'àmbit de la seguretat i les emergències, i que inclogui, a més, l'acreditació professionalitzadora com a pilot i operador de drons per a actuar com a proveïdor de serveis especialitzats reconeguda per l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA).

El programa incorpora una sèrie d'eines que permetran al gestor de riscos, seguretat i emergències conèixer la legislació vigent i el marc jurídic en el qual es pot intervenir, així com capacitar-lo per a ajustar la utilització de la tecnologia i donar resposta a una actuació professional que minimitzi els recursos emprats i redueixi els riscos personals de les intervencions de cossos de seguretat (bombers, agents de seguretat pública, agents de seguretat privada, associacions de defensa forestal, protecció civil, etc.).


Informació complementària:

-Reconegut per l'ISPC com activitat de formació contínua pels membres dels cossos de policia i bombers de Catalunya.
-El curs pot realitzar-se complet o únicament el mòdul de Seguretat i Emergències (prèvia acreditació).
-Assistència mínima obligatòria al 80% de les classes per a l’acreditació dels cursos.
-Horaris compatibles amb la jornada laboral.
-Formació bonificable a la Fundación Tripartita (FUNDAE).
-Cursos meritoris per a les oposicions.

(* La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat)

Continguts

(M.1) Reglamentació i legislació dels RPAs, AESA, EASA, OACI i Reial decret 10/2017
(M.2) Coneixement genèric de l'aeronau
(M.3) Rendiment de l'aeronau
(M.4) Meteorologia
(M.5) Navegació i interpretació de mapes
(M.6) Comunicacions
(M.7) Procediments operacionals
(M.8) Factors humans
(M.9) Especialitat tècnica de l'aeronau
(M.10) Seguretat i prevenció en emergències*
(M.11) Exàmens teòrics i pràctics per a l'habilitació com a pilot de drons per AESA
(M.12) Informació i gestió per a obtenir l'autorització d'operador de drons per AESA

(*) Preu especial en el mòdul de Seguretat i Emergències per als acreditats com a pilot de drons.

Metodologia:

Aquest curs es realitza en modalitat presencial (56 h).

-Formació específica per a la preparació com a pilot i operador de drons autoritzat amb pràctiques indoor/outdoor/simulador en funció de la climatologia.
-Pràctiques de vol en grups reduïts.
-Accés al temari a través del Campus Virtual amb treball online de 72 h.
-Elaboració d'un treball final individual on es plantegi la prestació de serveis de dron en especialització de seguretat i emergències.

Objectius

Proporcionar coneixements essencials per ser acreditat com pilot i operador de drons autoritzat per la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA).
Identificar els riscos en els sectors de les Emergències i la Seguretat Pública i Provada, aplicar solucions amb la tecnologia de drons.

Requisits d'accés

El curs es dirigeix a:

-Serveis professionals en seguretat i emergències.
-Protecció civil, medi ambient, seguretat ciutadana i professionals de la seguretat privada.
-Responsables de cerca i rescat de persones.
-Responsables del comandament i control en situacions d'emergència.

Sortides professionals

-Especialització del professional de la seguretat pública i privada i del personal de les emergències.
-Certificació de pilot de drons per AESA.

Contacte

Joan Pérez Arteaga

Telèfon: 935929710

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-1345721302046.html

Curs d'especialització UAB

7a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
5 ECTS
Codi de l'estudi: 3786/7
Preu: 1680 ¤
Preu especial: 500¤
Col·lectiu d'aplicació: Pilots de drons acreditats per l'AESA
Preu especial: 1480¤
Col·lectiu d'aplicació: Ex-alumnes EPSI, afiliats a SAP-UGT i membres d'IPA, ACCPOL

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc, Campus UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallés)
Dates: del 16/10/2020 al 20/12/2020
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Certificat d'Aprofitament del curs Pilots i Operadors de Drons en Seguretat i Emergències

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.