Curs en Pilots i Operadors de Drons en Seguretat i Emergències

Formació que capacita com a pilot i operador de drons, autoritzat per l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA), per actuar com a proveïdor de serveis en l'àmbit de la seguretat i les emergències

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3786/9
 • 9a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 08/10/2021
 • Final: 23/12/2021
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1680 €
 • Preu especial 500 €
  Col·lectiu d'aplicació: Pilots de drons acreditats per l'AESA
  Preu especial 1480 €
  Col·lectiu d'aplicació: Ex-alumnes EPSI, Afiliats FEPOL, Afiliats IPA , ACCPOL
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc, Campus UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallés)

Des de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, pionera a Espanya en oferir docència en matèria de drons en l'àmbit universitari, es planteja una formació que aglutini l'aplicabilitat de la tecnologia en l'àmbit de la seguretat i les emergències, i que inclogui, a més, l'acreditació professionalitzadora com a pilot i operador de drons per a actuar com a proveïdor de serveis especialitzats reconeguda per l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA).

El programa incorpora una sèrie d'eines que permetran al gestor de riscos, seguretat i emergències conèixer la legislació vigent i el marc jurídic en el qual es pot intervenir, així com capacitar-lo per a ajustar la utilització de la tecnologia i donar resposta a una actuació professional que minimitzi els recursos emprats i redueixi els riscos personals de les intervencions de cossos de seguretat (bombers, agents de seguretat pública, agents de seguretat privada, associacions de defensa forestal, protecció civil...).

 • El curs pot realitzar-se complet o únicament el mòdul de Seguretat i Emergències (prèvia acreditació).
 • Formació bonificable a la Fundación Tripartita (FUNDAE).
 • Cursos meritoris per a les oposicions.

Continguts

(M.1) Reglamentació i legislació dels RPAs, AESA, EASA, OACI i Reial decret 10/2017
(M.2) Coneixement genèric de l'aeronau
(M.3) Rendiment de l'aeronau
(M.4) Meteorologia
(M.5) Navegació i interpretació de mapes
(M.6) Comunicacions
(M.7) Procediments operacionals
(M.8) Factors humans
(M.9) Especialitat tècnica de l'aeronau
(M.10) Seguretat i prevenció en emergències*
(M.11) Exàmens teòrics i pràctics per a l'habilitació com a pilot de drons per AESA
(M.12) Informació i gestió per a obtenir l'autorització d'operador de drons per AESA

(*) Preu especial en el mòdul de Seguretat i Emergències per als acreditats com a pilot de drons.

Metodologia:

Aquest curs es realitza en modalitat presencial (56 h).

-Formació específica per a la preparació com a pilot i operador de drons autoritzat amb pràctiques indoor/outdoor/simulador en funció de la climatologia.
-Pràctiques de vol en grups reduïts.
-Accés al temari a través del Campus Virtual amb treball online de 72 h.
-Elaboració d'un treball final individual on es plantegi la prestació de serveis de dron en especialització de seguretat i emergències.

Sortides professionals

-Especialització del professional de la seguretat pública i privada i del personal de les emergències.
-Certificació de pilot de drons per AESA.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Joan Pérez Arteaga

Telèfon: 935929710

Vols rebre més informació?