• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 2356/12
 • 12a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 28/06/2021
 • Final: 01/07/2021
 • Places: 35
 • Orientació: Recerca
 • Preu: 175 €
 • Preu especial 125 €
  Col·lectiu d'aplicació: Estudiants d'altres programes de doctorat UAB
  Preu especial 80 €
  Col·lectiu d'aplicació: Estudiants de la Facultat i del Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental de la UAB i estudiants de centres amb els quals el doctorat en Traducció i Estudis Interculturals ha formalitzat convenis específics de doctorat o convenis Erasmus de doctorat.
 • Idioma de docència: Castellà (60%), Anglès (40%)
 • Lloc: Online. Facultat de Traducció i Interpretació, Campus UAB. Bellaterra (Barcelona)
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les que ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, depenent de la situació sanitària.

Escola d'Estiu de Doctorat és una iniciativa organitzada pel Departament de Traducció, d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Se celebrarà a la Facultat de Traducció i d’Interpretació durant la setmana del 25 al 29 de juny.

L'Escola d'Estiu de Doctorat és un curs intensiu d'una setmana l'objectiu del qual és promoure l'intercanvi d'experiències i estimular la investigació de qualitat entre els que comencen la carrera acadèmica de recerca. L'Escola estarà formada per seminaris, tallers i tutories individuals. Professors de reconegut prestigi internacional compartiran durant una setmana un espai comú amb els estudiants que s'espera que serveixi d'intercanvi d'experiències i d'estímul intel.lectual mutu. Aquest curs s'ha dissenyat perquè serveixi com a plataforma en què els estudiants interessats a fer una investigació puguin intercanviar interessos, experiències i aspiracions, alhora que sigui un lloc útil on es puguin decidir temes de recerca.

L'Escola d'Estiu de Doctorat accepta estudiants de postgrau de qualsevol país que estiguin interessats a aprofundir en aquells aspectes de la recerca a qualsevol nivell: màster, doctorat i postdoctorat.

Continguts

L'Escola d'Estiu de Doctorat estarà formada per quatre seminaris, quatre tallers, una conferència i unes sessions de presentació de recerca.

Els seminaris els impartiran quatre especialistes de reconegut prestigi internacional, que detallem a continuació, i un professor de la UAB serà el responsable de gestionar tutories i avaluació.

Professora Victoria Alsina Keith, Universitat Ponpeu Fabra
Traducció de l'Estil
Professora responsable: Dra. Montserrat Bacardí Tomàs

Professor Defeng Li, University of Macau
Reseach Methods in Translation Studies: Experiental Approaches
Professora responsable: Dra. Patricia Rodriguez-Inés

Professor Óscar Luis Jiménez Serrano, Universidad de Granada
Tecnologies de la Interpretació
Professor responsable: Dra. Pilar Sánchez-Gijón

Professor Nicoletta Pesaro, Università Ca'Foscari - Venezia
Cultural Translation, Identity, Migration. Sinophone Trajectòries Between Translation, Self-translation, and Deterritorialisation.
Professor responsable: Dr. Joaquín Beltrán Antolín

Professora Emma Cook, Hokkaido University
Food in Japan: Prespectives on Embodiment, Health, lllness, and Gender.
Professor responsable: Dr. Artur Lozano-Méndez

Els tallers seran impartits per personal del Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona:

Taller 1. Metodología del Trabajo de Campo, Dra. Anna Matamala

Taller 2. Presentaciones Orales, Dra. Liudmila Navtanovich

Taller 3. Cómo Escribir un Artículo Académico, Dra. Mireia Vargas Urpí

Taller 4. GTD o Gettings Done en invetigación: técnicas e instrumentos para la eficiència y la gestión, Dr. Artur Lozano Méndez

La conferència plenària serà impartida per el Prof. Óscar Luis Jiménez Serrano(Universidad de Granada) i les sessions de presentació de la recerca es realitzaran de divendres 30 de juny, moderades per professorat de laUAB.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Contacte

Ramon Farres Punti

Web del programa

http://jornades.uab.cat/escola_doctorat/

Vols rebre més informació?