Curs en Peritatge de la Biodinàmica i la Deformació als Accidents de Trànsit

Presentació

Els accidents de trànsit són actualment una xacra de la societat. No s'han pogut evitar malgrat les polítiques implementades actualment per les administracions públiques per corregir aquest fenomen. Així doncs, l'única forma de poder resoldre aquest problema és conèixer-ho, ja que en el mateix concorren massa factors, la majoria associats al factor humà. Per això la recerca d'accidents de trànsit és fonamental per determinar l'origen del sinistre i les causes que ho determinen. En aquest curs superior es pretén donar els elements necessaris, teòrics i pràctics, per poder afrontar les tasques professionals que tinguin encomanades els alumnes que participin en aquesta acció formativa. Per al bon desenvolupament del curs, els docents que participen, tutoritzen i ensenyen a utilitzar el procediment pel qual s'estudia de forma sistemàtica, els aspectes vinculats a l'accidentalitat en la circulació, amb l'objectiu d'aconseguir elements útils utilitzables en els procediments legals establerts i la valoració final del com i per què s'ha produït el sinistre.


Tots els accidents han de tenir peritatge, ja sigui per la mateixa administració, aquí entra la tasca dels funcionaris policials que són perits de l'administració o particulars que actuen de part. En accidents greus i menys greus sempre hi ha l'actuació d'un perit, ja que la indemnització és considerable.

Malgrat que només es notifiquen els accidents amb víctimes, que poden ser les que requereixin indemnitzacions més elevades, les companyes d'assegurances també requereixen l'assessorament dels pèrits especialistes.

Segons l’informe de la DGT :http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/publicaciones/principales-cifras-siniestralidad/Las-principales-cifras-2015.pdf
En el darrer informe publicat, el de l'any 2015, les diferents policies van notificar 97.756 accidents amb víctimes (increment del 7% respecte a l'anterior informe). Segons les fonts policials:•1.689 morts en el moment de l'accident o fins a 30 dies posteriors al mateix (igual % que en l'anterior informe).
• 9.495 persones ingressades en centres hospitalaris (reducció de l'1%)
• 124.960 ferits no hospitalitzats (increment del 7% respecte a l'anterior informe de la DGT).
• Els vianants implicats han estat 13.569 (367 dels quals van morir)
• Els usuaris de bicicletes implicats ha estat 7.186 (58 dels quals van morir)
• El cens de conductors s'ha incrementat en 1% (669 conductors per 1.000 habitants), amb un envelliment progressiu de la població amb permís de conduir (en paral.lel a l'envelliment de la població espanyola)

Per altra banda el parc automobilístic s'ha incrementat en quasi 2 milions d'automòbils en el darrer decenni.
L'antiguitat mitjana oscil·la entre 10,4 anys pels turismes i 9,4 per les motocicletes.
• Increments de l'any 2015:
- Turismes: increment respecte a l'any anterior 326.037
- Motocicletes: 107.296

Davant d'aquest escenari es requereix un professional de la peritació dels accidents de trànsit que puguin reconstruir els accidents tenint en compte totes les proteccions integrades en els nous models de vehicles.

Dins del programa d'aquesta acció formativa, els alumnes aprendran a efectuar una anàlisi dinàmica de l'accident, a conèixer els efectes i conseqüències físiques, mèdic - legals dels sinistres així com les responsabilitats jurídiques que vinculen els fets
• Entendre el fenomen de l'accidentalitat així com qui i com es deu actuar.
• Diferenciar les seves fases i els elements que intervenen en un sinistre vial, així com la informació que es pot obtenir d'ells.
• Estudiar l'anàlisi dinàmica de l'accident.
• Conèixer els principis físics i matemàtics per reconstruir-ho.
• Perfeccionar el càlcul de deformacions i l'aplicació dels diferents coeficients.
• Estudiar els diferents documents on es documenta l'accident de trànsit.
• Descobrir els àmbits jurídics

Continguts

- La reconstrucció segons les lesions de les víctimes d'accidents
- Anàlisi dinàmic de l'accident
- La responsabilitat legal en els accidents de circulació
- Pràctiques i anàlisi de cas

Objectius

Preparar als experts pericials per aplicar eines pràctiques i jurídiques en l'anàlisi dels accidents de trànsit i la seva peritació.

Requisits d'accés

Poden accedir a aquest curs les persones que han realitzat el Curs d’Especialització per a la Investigació i Anàlisi dels Accidents de Trànsit (3482), o que superin la prova de nivell.

Persones interessades en la temàtica:
- Perits, Advocats i Experts en matèria d'anàlisi de l'accidentalitat vial d'entitats directa o indirectament implicades al món de la seguretat vial.
- Funcionaris de Policia que intervinguin com a policia judicial o preventiva.
- Responsables de seguretat vial d'Administracions Públiques.
- Tècnics d’entitats que treballin en la millora de la seguretat vial.
- Tècnics en prevenció de riscos laborals que vulguin introduir-se en els mètodes de recerca d'accidents de trànsit.
- Professors de formació vial que desitgin ampliar els seus coneixements en les matèries de la seva especialitat

Sortides professionals

Actuació com a Pèrit de l'Administració en el cas d'Agents de Seguretat Pública
Actuació com a Pèrit de part i de companyes d’assegurances

Contacte

Olga Celada

Telèfon: 93581 71 77

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-1345721302046.html

Curs d'especialització UAB

3a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
2,5 ECTS
Codi de l'estudi: 3739/3
Modalitat: Semipresencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc. Campus UAB.
Dates: del 05/04/2019 al 11/05/2019
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs en Peritatge de la Biodinàmica i la Deformació als Accidents de Trànsit

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.