Curs en Peritatge de la Biodinàmica i la Deformació als Accidents de Trànsit

Presentació

Els accidents de trànsit són una de les principals causes de mortalitat als països desenvolupats malgrat la voluntat de les administracions per a reduir-los i de les polítiques dutes a terme en aquesta direcció.

La majoria de factors que concorre en la sinistralitat en la carretera està associada al component humà. Conèixer i investigar aquests factors, realitzar un bon peritatge, és fonamental per a establir l'origen del sinistre i les causes que el determinen.

És imprescindible que en tots els accidents de trànsit es dugui a terme el peritatge: tant per part de l'administració, a través de la labor dels funcionaris policials perits, com dels particulars, actuant de part i col·laborant en la reconstrucció del sinistre.


En el programa d'aquest curs, que és el segon nivell de formació especialitzada en accidents de trànsit, s'inclouen els elements teòrics i pràctics que els agents públics requereixen per afrontar les tasques professionals relacionades amb el peritatge de la sinistralitat.

Informació complementària:

- Segon nivell de l'itinerari de formació especialitzada en accidents de trànsit, del qual el Curs en Investigació i Anàlisi dels Accidents de Trànsit n'és el primer.
- Curs reconegut per l'ISPC com activitat de formació contínua pels membres dels cossos de policia i bombers de Catalunya
- Assistència mínima obligatòria al 80% de les classes per a l'acreditació dels cursos.
- Horaris compatibles amb la jornada laboral.
- Formació bonificable a la Fundación Tripartita (FUNDAE).
- Cursos meritoris per a les oposicions.

Continguts

(M.1) Velocitat equivalent a l'energia de barrera (conceptes EBS-EES)
(M.2) Correcció de masses en els models d'estudi contra barreres
(M.3) Tècniques de mesurament de deformacions
(M.4) Càlcul de la deformació equivalent
(M.5) Centroide de la deformació
(M.6) Càlcul de l'energia de deformació
(M.7) Coeficients de rigidesa
(M.8) Delta V en la resolució de col·lisions
(M.9) Coeficient de restitució
(M.10) Anàlisi de deformació de motocicletes
(M.11) Els peritatges i la recerca d'accidents
(M.12) Informes pericials
(M.13) Conseqüències lesives als accidents de trànsit
(M.14) Investigació dels accidents de trànsit en relació al cos humà

Metodologia:

- Classes de teoria amb el marc normatiu, elements pericials, el procés d'investigació i l'elaboració de l'informe pericial.
- Pràctiques amb 16 hores tutoritzades online i 8 hores de visualització de vídeos de reconstrucció d'accidents i infografies.
- 12 hores de treball personal.

Objectius

Preparar als experts pericials per aplicar eines pràctiques i jurídiques en l'anàlisi dels accidents de trànsit i la seva peritació.

Requisits d'accés

Poden accedir al curs les persones que hagin realitzat el Curs d'Especialització per a la Investigació i Anàlisi dels Accidents de Trànsit, o que superin la prova de nivell.

El curs es dirigeix a:

- Perits, advocats i experts en matèria d'anàlisi de l'accidentalitat viària.
- Funcionaris de policia que intervinguin com a policia judicial o preventiva i responsables de seguretat viària d'Administracions Públiques.
- Tècnics d'entitats que treballin en la millora de la seguretat viària.
- Tècnics en prevenció de riscos laborals.
- Professors de formació viària que desitgin ampliar els seus coneixements en matèries de la seva especialitat.

Sortides professionals

- Actuació com a perit de l'Administració en el cas d'Agents de Seguretat Pública.
- Actuació com a perit de part i de companyies d'assegurances.

Contacte

Olga Celada

Telèfon: 93581 71 77

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-1345721302046.html

Curs d'especialització UAB

4a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
2,5 ECTS
Codi de l'estudi: 3739/4
Preu: 350 ¤
Preu especial: 300¤
Col·lectiu d'aplicació: Ex-alumnes EPSI, afiliats a SAP-UGT i afiliats a IPA

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc. Campus UAB.
Dates: del 08/11/2019 al 14/12/2019
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs en Peritatge de la Biodinàmica i la Deformació als Accidents de Trànsit

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.