Fira Virtual de Màsters i Postgraus UAB

Sessions informatives virtuals del 22 al 26 de febrer: Resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster o postgrau. Inscripció oberta!

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4484/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 9 ECTS
 • Inici: 02/11/2021
 • Final: 23/12/2021
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 650 ¤
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
El curs d'especialitazació de postgrau en Patrons d'Aprenentatge i Educació de Qualitat està orientat a la discussió sobre els factors implicats en els aprenentatges de qualitat dels diferents nivells educatius, des de l'escola inicial fins a la universitat i la formació contínua en l'empresa; amb un èmfasi particular en el model de patrons d'aprenentatge proposat per Jan Vermunt (1998; 2005). A més a més, aquesta formació s'orienta a una profunda revisió de l'impacte d'alguns factors contextuals en l'aprenentatge, amb particular referència al territori Iberoamericà. El conjunt d'experiències que portarem a terme s'orientaran a comprendre el model de Jan Vermunt, reflexionar sobre el mateix en una clara aposta per les implicacions dels anomenats factors personals i contextuals en la concreció d'un aprenentatge de qualitat.

Finalment, s'espera que sobre la base d'aquesta discussió, i les reflexions que es generin, es formuli una proposta d'acció formativa o de recerca en un nivell educatiu i context específic (família, escola, secundària, batxillerat, universitat, empresa), garantint una educació de qualitat.

Aquest curs és una clara aposta internacional encapçalada des de la Universitat Autònoma de Barcelona pel Grup de recerca PAFIU que manté relacions acadèmiques amb universitats i escoles de: Argentina, Brasil, Chile, Colòmbia, Espanya, Mèxic i Veneçuela. El curs va dirigit, específicament, a professionals de les Ciències de l'Educació i de la Psicologia de l'Educació. Tanmateix, és una oportunitat de professionalització i/o de iniciació a la recerca en el cas de altres professionals interessats per l'anàlisi dels processos d'aprenentatge en contextos com: la família, l'escola, l'Educació Secundària, Batxillerat, Educació Superior o formació permanent.

Continguts

- Teories d'aprenentatge
- Patrons d'aprenentatge i el model Vermunt
- Components d'aprenentatge
- Interculturalitat, aprenentatge i ensenyament
- Factors personals i contextuals
- Itineraris d'aprenentatge, avaluació i qualitat
- Bases i fonaments de el disseny d'accions formatives
- Introducció de el disseny d'accions formatives
- Identitat docent i desenvolupament personal

Sortides professionals

- Investigació en patrons d'aprenentatge
- Investigació en l'àmbit d'una educació de qualitat
- Disseny curricular i de diferents tipus de formació en relació al context

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Ciències de l'Educació

Contacte

Jose Reinaldo Martinez Fernandez

Telèfon: 935813194

Vols rebre més informació?