• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3240/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 7.4 crèdits
 • Inici: 25/02/2014
 • Final: 17/04/2014
 • Places: 20
 • Orientació: Professional
 • Preu: 550 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Facultat de Psicologia, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
En primer lloc, aquest curs respon a una necessitat formativa que connecta amb diferents col.lectius i aplega una variada casuística sobre la millora de la parla en públic. A l'activitat professional, personal i acadèmica constantment estem comunicant-nos amb altres persones i és clau poder saber gestionar les emocions i modular el seu rendiment d'acord amb la relació d'interlocució que es pretén establir en aquests àmbits.

En segon lloc, tot i que la parla en públic és una competència transversal i forma part dels currículums escolars, el curs pot prestar un servei de reforç en habilitats tècniques bàsiques i ampliar el registre de coneixements, experiències i estratègies de comunicació oral.

Continguts

L'orientació pràctica del curs és prioritzar les activitats d'un taller d'expressió centrades en els àmbits de la formació d'actors de teatre, els recursos psicoterapèutics de la Programació Neurolingüística (PNL) i els exercicis comuns de exposició oral. Els continguts pràctics s'emmarquen en l'ús de tècniques d'observació fonamentades en el coneixement de la psicologia de la comunicació i les emocions.

- Gestió i rendiment de la comunicació oral : parla dirigida, parla participativa y parlar cooperativa

- Eines per accedir al estat de recursos que optimitzen la presentació en públic.

- Preparació i adequació el discurs segons el tipus de presentació que fem i particularitzada a cada estudiant.

- Presa de consciència de sensacions físiques, emocions i pensaments. Detectar quines són les nostres fortaleses i debilitats en exposar en públic

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Centres col·laboradors

Servicios de Formación Holística

Contacte

Germán Ramos Torrecillas

Telèfon: 660 782 334

Informació addicional

http://www.formacionsatori.com

Vols rebre més informació?