Curs en Normativa Bàsica en Dret Mercantil, Comptabilitat i Fiscalitat a Espanya

Presentació

Cada vegada és més forta la demanda d'estudiants graduats de fora d'Espanya per cursar a universitats espanyoles estudis de postgrau i màster en àrees de comptabilitat, auditoria, direcció d'empreses, etc.
Per aquestes persones esdevé essencial conèixer els aspectes bàsics de la normativa mercantil, comptable i tributaria que afecta a les empreses espanyoles.
Per això, aquest curs es presenta com un servei als alumnes que han cursat estudis de comptabilitat, contaduría (en llenguatge dels països de sudamerica), administració d'empreses o equivalents fora d'Espanya i tenen interès en incorporar-se a estudis de postgrau o màster a Espanya en les àrees abans esmentades.
El curs ofereix la possibilitat d'adquirir uns coneixements bàsics sobre les matèries de dret mercantil, comptabilitat i tributació espanyola que permetin a l'estudiant cursar posteriorment estudis avançats on es requereix o és aconsellable per al seu accés disposar d'aquests coneixements (màsters o postgraus professionals en comptabilitat, auditoria, finances, direcció d'empreses, direcció i gestió de pimes, etc.).

Aquest curs també va dirigit a totes les persones que han cursat estudis superiors no vinculats a economia i empresa, en universitats i centres espanyols i que, per la seva activitat professional actual i les seves responsabilitats a nivell d'empresa, tinguin la necessitat d'adquirir uns coneixements bàsics de la normativa mercantil, fiscal i comptable espanyola.
Finalment també podrà cursar aquest curs qualsevol persona sense estudis superiors que, per la seva activitat professional, necessiti adquirir els coneixements esmentats.

Continguts

- Normativa bàsica en dret mercantil a Espanya.
- Normativa bàsica comptable a Espanya.
- Normativa bàsica sobre tributació a Espanya.

Objectius

Capacitar els alumnes per entendre i manegar la normativa bàsica en dret mercantil i de societats espanyol i el model comptable espanyol.

Requisits d'accés

- Haver cursat un grau, diplomatura, llicenciatura o estudis equivalents.
- Professionals relacionats amb la direcció i gestió d'empreses.

Contacte

Jordi Rizo Gubianas

Correu electrònic: Jordi.Rizo@uab.cat

Curs d'especialització UAB

6a Edició
Places: 40
10 ECTS
Codi de l'estudi: 3620/6
Modalitat: Online
Dates: del 29/04/2019 al 15/07/2019
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Normativa Bàsica en Dret Mercantil, Comptabilitat i Fiscalitat a Espanya

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.