• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3152/13
 • 13a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 12/04/2021
 • Final: 12/05/2021
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 420 €
 • Idioma de docència: Castellà (80%), Català (20%)
 • Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Continguts

- Migracions, règims migratoris i mercat de treball en perspectiva comparada.
- Dades i indicadors generals de mercat de treball.
- Dret laboral: assalariats, autònoms i empresaris.
- Gènere, migració i treball I el servei domèstic i el treball sexual.
- Gènere, migració i treball II: accions de política pública orientades a la igualtat.
- Itineraris laborals dels joves d'origen immigrant.
- L'empresariat d'origen immigrant
- Nitxos emergents (I): Finança Islàmica: Desenvolupament recent i oportunitats.
- Nitxos emergents (II): Gestió de la diversitat en empreses.
- Polítiques públiques: polítiques de formació-treball per a immigrants.
- Immigració i sindicalisme.
- Taula rodona.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Migracions Contemporànies: Drets i Cohesió Social i del Màster en Migracions Contemporànies.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Sociologia

Centres col·laboradors

Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Web del programa

http://www.cermigracions.org/

Vols rebre més informació?