• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3983/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 12 ECTS
 • Inici: 02/05/2022
 • Final: 30/08/2022
 • Places: 50
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2200 €
 • Idioma de docència: Castellà (70%), Anglès (30%)
 • Lloc: On line
Aquest curs d'especialització inclou informació i coneixements, tant teòrics com pràctics, sobre les diferents àrees de coneixement que formen part de la tasca diària en l'àmbit de la medicina intensiva (cures intensives) de petits animals.

Continguts

- La Unitat de Cures Intensives
- Índexs de severitat i pronòstic en el pacient crític
- Regla del 20: monitorització del pacient crític
- Fluïdoteràpia en el pacient hospitalitzat
- Síndrome Shock
- Medicina de transfusió
- Nutrició del pacient crític
- Farmacologia i terapèutica del pacient crític
- Infecció nosocomial i patologia infecciosa del pacient crític
- SIRS/sepsis/MODS/RI
- Tècniques de diagnòstic, monitorització i suport vital avançat en el pacient crític
- Análisis avançat de gasos sanguinis
- Monitorització hemodinàmica avançada en el pacient crític
- Analgèsia i anestèsia del pacient crític
- Ventilació mecànica del pacient crític

Sortides professionals

Veterinari clínic de petits animals

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina i Cirurgia Animal

Centres col·laboradors

Hospital Clínic Veterinari

Contacte

Carlos Torrente Artero

Telèfon: 935811387

Informació addicional

pg.dvecc-uab.org

Vols rebre més informació?