• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3572/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 26/11/2018
 • Final: 13/05/2019
 • Places: 55
 • Orientació: Professional
 • Preu: 900 ¤
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
Després de la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior un objectiu primordial de la Universitat és transmetre els seus coneixements al món professional. Aquest objectiu s'ha perseguit des de fa gairebé trenta anys pel Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona, quan vam començar amb els cursos d'oftalmologia per seguir amb altres com les jornades d'anestèsia o de cirurgia que molts veterinaris han realitzat.

Analitzant les necessitats de formació dels veterinaris dedicats a la Clínica de Petits Animals i després de l'experiència adquirida en impartir nou edicions del Diploma de Postgrau en Clínica de Petits Animals, hem constatat l'interès dels professionals veterinaris per cursar les diferents especialitats del Diploma per separat segons el seu interès. A més afegim un nou al·licient, poder cursar aquests mòduls des del domicili on es troba l'interessat

Continguts

- Cardiologia-Respiratori: Malalties de vies altes en el gat i el gos, Malalties pulmonars del gat i del gos, cardiomiopatías felines, cardiomiopaties canines
- Aparell Digestiu: megaesòfag, enteropatia inflamatòria crònica, Gastroenteritis infeccioses, Vessament peritoneal
- Fetge: Patologia de la vesícula biliar, Anomalies vasculars
- Pàncrees: Pancreatitis, Insuficiència pancreàtica exocrina
- Aparell Urinari: Insuficiència renal en gossos i en gats
Diagnòstic i tractament, Proteïnúria en gossos i en gats, Malaltia del tracte urinari inferior dels gats (FLUTD)
- Endocrinologia: Diabetis mellitus, Addison, Cushing, Hipertiroidisme, Hipotiroïdisme, Noves endocrinopaties: hiperaldosteronisme i Cushing felí
- Hematologia: Interpretació d'histogrames i citogrames de nous analitzadors hematològics, Anèmia i trombocitopènia inmunomediada, Leucocitosi i leucopènies, Hemostàsia aplicada a la clínica
- Oncologia: Limfoma caní i felí, Mastocitomas i altres tumors cutanis, Hemangiosarcoma, sarcoma de teixits tous i sarcoma associat a injeccions, Carcinomes més freqüents

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina i Cirurgia Animal

Contacte

Felix Angel Garcia Arnas

Telèfon: 935811512

Anna Morist

Telèfon: 935814134

Web del programa

http://veterinariaposgrado.uab.cat

Vols rebre més informació?