• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3550/6
 • 6a edició
 • Modalitat: Presencial
 • Crèdits: 12 ECTS
 • Inici: 09/11/2020
 • Final: 28/02/2021
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2200 ¤
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Facultat de Veterinària Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format semipresencial, durant el curs 2020-2021, depenent de la situació sanitària.

Aquest curs ofereix coneixements bàsics i avançats en medicina d'urgències en petits animals.

Continguts

- El Servei d'Emergències
- Triatge i avaluació inicial del pacient emergent
- RCCP
- Procediments d'emergència
- Protocol d'avaluació del pacient emergent
- Urgències respiratòries
- Urgències cardiovasculars
- Urgències hematològiques
- Urgències neurològiques
- Urgències gastrointestinals
- Urgències metabòliques
- Urgències urològiques
- Altres urgències
- Urgències toxicològiques
- Urgències dermatològiques
- Urgències oftalmològiques
- Urgències reproductives
- Urgències oncològiques

Itineraris

Aquest curs forma part de la diplomatura de postgrau Medicina d'Emergències i Cures Intensives en Petits Animals (3468/6).

Sortides professionals

Veterinari clínic de petits animals

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina i Cirurgia Animal

Contacte

Carlos Torrente Artero

Telèfon: 935811387

Vols rebre més informació?