Direcció

Ariadna Morente Pagès

Joan Pérez Ventayol

Professorat

Xavier Carmaniu Mainade

Joan Pérez Ventayol

Estela Ruiz Martínez

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Associació d'Arxivers de Catalunya

Asociación Vasca de Professionales de Archivos, Biblioteques

Associació d'Amics de la UAB