Curs en Investigació i Anàlisi dels Accidents de Trànsit

Presentació

Els accidents de trànsit són una de les principals causes de mortalitat als països desenvolupats. Mentre que en l'entorn extraurbà la reducció de la sinistrabilitat ha estat palesa, això no ha ocorregut en l'àmbit urbà, malgrat els esforços tant materials com a humans donada la complexitat d’aquest entorn, les característiques de la mobilitat, estructura viària i convivència dels diferents i variats elements de transport.

Per aquest motiu, és necessari un major esforç i una major conscienciació social sobre aquest problema perquè les mesures que s'apliquin donin millors resultats. Partint del coneixement de la realitat i analitzant els elements que configuren aquesta realitat urbana, podem plantejar una millor planificació i actuació de la mobilitat urbana així com una més efectiva prevenció dels accidents de trànsit i les seves conseqüències. Per això, s'ha configurat aquesta acció formativa, per donar les eines i coneixements necessaris per afrontar tant teòricament com en la pràctica, als agents que participen en la prevenció i actuació dels accidents de trànsit, mecanismes de resolució abans eventualitats incidències en aquest àrea. Esperem que amb la incorporació d'aquesta acció formativa, els agents implicats en els accidents de trànsit, puguin establir paràmetres resolutoris que donin una sortida, tan en actuació com en prevenció d'aquesta xacra que afecta a la nostra societat.

Continguts

El programa contempla les eines que es requeriran de l'expert en peritacions i reconstrucció d'accidents de trànsit. Inclou:
- Marc normatiu.
- Elements pericials.
- Procés d'investigació.
- Metodologia d'elaboració de l'informe pericial.

Es fa especial incidència en les mesures de frenada del vehicle per explicar el moviment que s'ha produït en cas d'accident amb altres vehicles, mobiliari urbà i/o amb víctimes.

La part pràctica inclou la física del moviment, l'elaboració dels informes, la presentació i defensa de la prova pericial, i es concreta en la presentació i superació del cas :
- 16 hores tutoritzades on-line: Mitjançant documentació penjada a la intranet de la EPSI-UAB i/o entregats en format electrònic durant el curs per tal de fer els càlculs i mesures que s'incorporaran a l'informe pericial.
- 8 hores de visualització de vídeos de reconstrucció d'accidents i infografies penjades a l'aula virtual.
- 12 hores de treball personal per completar l'elaboració de l'informe pericial que es pugui incorporar al procés judicial.

Les assignatures:

- Introducció i elements pericials.
- Investigació.
- Elaboració d'un atestat policial.
- Marc Jurídic.
- Casos Pràctics.

Requisits d'accés

Poden accedir a aquest curs les persones amb interès en la temàtica ( Seguretat Pública, Seguretat Privada).

Contacte

Rosa Maria Custó

Telèfon: 935817449

Correu electrònic: formacio.continuada.epsi@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-1345721302046.html

Curs d'especialització UAB

8a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
2,5 ECTS
Codi de l'estudi: 3482/8
Modalitat: Semipresencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc. Campus UAB.
Dates: del 03/09/2018 al 14/09/2018
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs en Investigació i Anàlisi dels Accidents de Trànsit.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.